รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วงดนตรีโฟล์คซองในนามโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 ภายในงานพาณิชย์ ลดราคา ออนทัวร์ @นครพนม 2023

วงดนตรีโฟล์คซองในนามโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 ภายในงานพาณิชย์ ลดราคา ออนทัวร์ @นครพนม 2023

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-03-03 15:02:57 864

วงดนตรีโฟล์คซองในนามโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 ภายในงานพาณิชย์ ลดราคา ออนทัวร์ @นครพนม 2023

วันที่  2 มีนาคม 2566  ณ เวทีการแสดง ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายวิศรุต ศีวรมย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนมพนม พิทยพัฒน์ อาจารย์สุวัฒน์ ดวงรัตน์ อาจารย์กลุ่มบริหารสาระการเรียนรู้สมรรถนะวิชาชีพและสุนทรียภาพ ผู้ควบคุมวง นำนักเรียนและนักศึกษาในนามวงดนตรีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมการแข่งขัน วงดนตรีโฟล์คซอง รุ่นอายุ 14-25 ปี ภายในงานพาณิชย์ ลดราคา ออนทัวร์ @นครพนม 2023 จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม ซึ่งวงดนตรีโฟล์คซองในนามโรงเรียนสาธิตฯ สามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันได้ถึง 2 รางวัล ดังนี้

HOT LINK