รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย

ม.นครพนม ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย

นายปิติพงษ์ เหล่าหงษ์สา 2023-03-02 15:52:38 932

ม.นครพนม ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายชัยกร บางศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ นายวุฒิภัทร พงษ์เพชร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นตัวแทน เข้าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประกอบพิธี ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี นครพนม


ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK