รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าพาณิชย์..ลดราคา!ออนทัวร์@นครพนม 2023

ม.นครพนม ร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าพาณิชย์..ลดราคา!ออนทัวร์@นครพนม 2023

นายไชยา สอนไชยา 2023-03-01 11:59:22 548

ม.นครพนม ร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าพาณิชย์..ลดราคา!ออนทัวร์@นครพนม 2023


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม(หลังใหม่) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า”พาณิชย์..ลดราคา!ออนทัวร์@นครพนม 2023 โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรฐษกิจของจังหวัดนครพนม ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรฐษกิจให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรฐษกิจเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับสถานการณ์เศรฐษกิจในปัจจุบัน จึงได้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าพาณิชย์..ลดราคา!ออนทัวร์@นครพนม 2023 ขึ้น
ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนคร

HOT LINK