รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-02-21 11:35:04 534

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน

ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

          วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ขึ้น ณ ห้องประชุมจตุรวิทย์ (143) อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในโครงการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการด้วยความพร้อมเพียง
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.  

HOT LINK