รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนมโชว์การแสดงชุด"พิธีกรรมหมอเหยา ฮักแพงเมืองรามราช : เดือนสามดอกฮังตี่ เดือนสี่ดอกฮังบาน” ณ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21

ม.นครพนมโชว์การแสดงชุด"พิธีกรรมหมอเหยา ฮักแพงเมืองรามราช : เดือนสามดอกฮังตี่ เดือนสี่ดอกฮังบาน” ณ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21

นายฉัตรชัย โกพลรัตน์ 2023-02-20 11:03:41 866

ม.นครพนมโชว์การแสดงชุด

มหาวิทยาลัยนครพนมโชว์การแสดงชุด"พิธีกรรมหมอเหยา ฮักแพงเมืองรามราช : เดือนสามดอกฮังตี่ เดือนสี่ดอกฮังบาน” ณ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 "ยลแสง-ศิลป์ ดินแดงแห่งความสุข" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 "ยลแสง-ศิลป์ ดินแดงแห่งความสุข" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อำเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทั่วประเทศ เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมในครั้งนี้
โดยมหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดการแสดงในกิจกรรมครั้งนี้โดยใช้ชื่อชุดการแสดงว่า"พิธีกรรมหมอเหยา ฮักแพงเมืองรามราช : เดือนสามดอกฮังตี่ เดือนสี่ดอกฮังบาน” ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ความยาว ๑๕ นาที เป็นการแสดงประเภทการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยกึ่งสาธิต ซึ่งการแสดงในครั้งนี้เป็นชุดการแสดงสร้างสรรค์ร่วมสมัยของชาวเมืองรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ที่จัดขึ้นมาเพื่อบูชาผีบรรพบุรุษในช่วงเดือน ๓ - ๔ ของทุกปี ตามความเชื่อของชุมชนท้องถิ่นเพื่อเป็นสิริมงคล และบูชาผีบรรพบุรุษให้ผู้ที่ป่วยหายจากโรคภัยไข้เจ็บ และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองหลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวพิธีกรรมเลี้ยงผีของรามราชมีอัตลักษณ์ที่เป็นเฉพาะท้องถิ่น ทั้งบทร้อง ท่าฟ้อนรำ รวมทั้งการบรรเลงดนตรี ที่มักจะเรียกลายบรรเลงดนตรีว่าทาง (เสมอ) มหาวิทยาลัยนครพนม เล็งเห็นคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงได้ศึกษาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาเฉพาะพื้นถิ่นเมืองรามราช และสร้างสรรค์ชุดการแสดง “เดือนสามดอกฮังตี่ เดือนสี่ดอกฮังบาน” มานำเสนอในครั้งนี้
ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK