รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • สำนักงานอธิการบดี ม.นครพนม ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566

สำนักงานอธิการบดี ม.นครพนม ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-02-17 16:05:06 672

สำนักงานอธิการบดี ม.นครพนม ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนางทัศนีย์ พลแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหารจัดการ เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องพนมรวี ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK