รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษ "อบรมภาวะผู้นำยุคใหม่ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมและเครือข่าย"

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษ "อบรมภาวะผู้นำยุคใหม่ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมและเครือข่าย"

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-02-15 15:41:39 402

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษ

ภาพบรรยากาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษ "อบรมภาวะผู้นำยุคใหม่ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมและเครือข่าย"  

         วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นำทีมผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมบฟัง บรรยายพิเศษ "อบรมภาวะผู้นำยุคใหม่ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมและเครือข่าย" ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม บรรยายในหัวข้อ “ภาวะผู้นำของญี่ปุ่นยุคใหม่ ในการเปลี่ยนแปลงสังคม”
โดย..
- Prof. Dr. Krasae Chanawong Chairman of Nakhon Phanom University Council
- Prof. Hiromasa Tanaka, Ed.D. School of Humanities Meisei University
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ. 

HOT LINK