รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ร่วมกิจกรรม “นครพนมยามเช้า” หารือแลกเปลี่ยนข้อปฏิบัติราชการกับหน่วยงานจังหวัด

ม.นครพนม ร่วมกิจกรรม “นครพนมยามเช้า” หารือแลกเปลี่ยนข้อปฏิบัติราชการกับหน่วยงานจังหวัด

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-02-09 13:06:23 450

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 น. นางพสณชนก ไตรสิริโชค รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมกิจกรรม “นครพนมยามเช้า” ที่ทางจังหวัดนครพนมได้จัดขึ้น และหมุนเวียนให้แต่ละหน่วยงานได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 2 โดยพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา เป็นเจ้าภาพ ณ บ้านพักรับรองริมโขง ทิวเขา บ้านท่าราชควาย ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ทั้งนี้ กิจกรรม “นครพนมยามเช้า” จะถูกจัดขึ้นในทุกวันพุธสัปดาห์ที่หนึ่งของเดือน โดยเป็นแผนนโยบายของจังหวัดที่อยากให้ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ได้พบปะกันเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและแผนพัฒนาจังหวัด รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งครั้งนี้ถูกเลื่อนมาจัดในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 แทน ส่วนเจ้าภาพในครั้งถัดไปจะเป็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2566 

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK