รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมหารือแนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมหารือแนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-01-19 20:50:28 718

ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมหารือแนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

วันที่ 18 มกราคม 2566 ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ภายหลังกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ “TSIC Open House 2023” ที่วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์) ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม ได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ไปยังโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอน โดยมีนายฉัตรชัย ไชยมงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม นายอภิเชษฐ์ สุนทรส ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และคณะผู้บริหารของโรงเรียนให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศิษย์เก่าโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ นอกจากการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการจัดการเรียนการสอน ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ยังได้เน้นย้ำถึงนโยบายการจัดการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ ว่า ภายหลังผ่านพ้นวิกฤตของการแพร่ระบาดโควิด-19 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยนางตรีนุช เทียนทอง ได้ให้ความสำคัญกับความไว้วางใจ (TRUST) เป็นการไว้วางใจในระบบการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงศึกษาธิการทุกภาคส่วน โดยให้ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางการศึกษา รองลงมาคือนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ที่เน้นถึงการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ โดยเฉพาะด้าน Coding for all , All for coding ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมากว่า 4 ปี เป็นการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ใช้ตรรกะในการดำรงชีวิต ต่อมาคือดำเนินการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยของนักเรียน (MOE safety center) ให้เป็นวาระเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวง เพื่อดูแลความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจของนักเรียน เช่น การบูลลี่ การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น รวมถึงนโยบายส่งเสริมและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ไปสู่สถานศึกษา เพื่อให้เกิดการบูรณาการในชั้นเรียน อาทิ ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว อันจะขยายผลสู่ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่มุ่งเน้นการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้เกิดความรักชาติและเทิดทูนสถาบันหลักอย่างเป็นรูปธรรม ดร.ธาวิษ กล่าว

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยนครพนม ยังได้แนะนำหลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แก่ผู้บริหารโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ซึ่งมีหลายหลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายทางด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในยุคปัจจุบัน สังคมเปลี่ยน โลกเปลี่ยน การศึกษาต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อกระแสทางสังคม การศึกษายุคใหม่อาจไม่ต้องเรียนไกลบ้าน หรือแม้แต่หลักสูตรในปัจจุบันก็สามารถเรียนได้ด้วยระบบออนไลน์ ยิ่งจังหวัดนครพนมเป็นเมืองที่มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด อุตสาหกรรมการเกษตร การท่องเที่ยว ระบบการขนส่งโลจิสติกส์ในต่างแดน ที่ปัจจุบันสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้โดยไร้ข้อจำกัด เมื่อสังคมเมืองมีการเติบโตผู้คนก็ย่อมเดินทางเข้าสู่จังหวัดมากขึ้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นโอกาสที่สำคัญในหลาย ๆ มิติ และเมื่อมองถึงภาคการศึกษา ระดับอุดมศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยนครพนมที่อยู่ในพื้นที่ จะเป็นฐานที่สำคัญในการพัฒนากำลังคนควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง ซึ่งนั่นก็หมายถึงคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ผศ.ดร.รุ้งลาวัลย์ กล่าว

ซึ่งภายหลังจากการพูดคุยหารือ ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ได้นำ ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าว : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=NPUThailand&set=a.6003804626351900

    slot deposit pulsa 5000

HOT LINK