รอบรั้วกันเกรา

ม.นครพนม จัดประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ TSIC Open House 2023

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-01-19 18:17:10 495

วันที่ 18 มกราคม 2566 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดบ้านจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ภายใต้งาน “TSIC Open House 2023” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดงาน มี ดร.พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถาพิเศษ 

ดร.พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ กล่าวว่า ปัจจุบันผลกระทบและการปรับตัวของธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารมีความผันผวนและไม่แน่นอน จากวิกฤตโควิด-19 ทำให้อนาคตของการท่องเที่ยวของโลกและไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ซึ่งประเทศไทยจะต้องมีมาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัย ทั้งระบบ “Fit to Traveling” และระบบการจัดการความสะอาดในธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงเทรนด์การท่องเที่ยวด้วยตัวเองมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด และด้วยยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของไทยที่จะขยับจากตลาดกลุ่มลูกค้ากว้าง ให้เป็นจุดหมายปลายทางที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ รับผิดชอบ และมีมูลค่าสูง ล้วนส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวขนานใหญ่ ดังนั้น การพัฒนาทักษะการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความวิตกกังวลของพนักงานที่ต้องทำงานภายใต้ความกดดันจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ทักษะการบริการและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จะต้องอาศัยทักษะหลายอย่างมาใช้ในธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารก็ต้องมีการปรับตัวกับความท้าทายในอนาคต ด้วยจุดแข็งสำคัญของภาคบริการของไทย คือ “ความเป็นไทย (Thainess)” ที่มีความโอบอ้อมอารีและมิตรไมตรี

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เล็งเห็นความสำคัญของทักษะวิชาชีพทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และงานอีเว้นท์ จึงได้จัดกิจกรรม TSIC Open House 2023 เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และงานอีเว้นท์ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษาอาชีวศึกษา ในการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมกับการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ ให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดการสร้างอาชีพ และการสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต ดร.พรหมภัสสร กล่าว

ส่วนกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วยการแข่งขันทักษะอาชีพ 4 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันการประกอบอาหารฟิวชั่น การแข่งขันการตกแต่งหน้าเค้ก การแข่งขันการตอบคำถามด้านการท่องเที่ยว และการแข่งขันการประดิษฐ์พานบายศรีจากใบตอง 

ซึ่งผลการแข่งขันทั้ง 4 ประเภท มีดังนี้

การแข่งขันการประกอบอาหารฟิวชั่น 

-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Hotel 2 จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม รับถ้วยรางวัลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) พร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตร

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม ครัวฟ้าขาว จากโรงเรียนสว่างแดนดิน จ.สกลนคร รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม ต้าฉู จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

การแข่งขันการตกแต่งหน้าเค้ก

-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Little Chief ป.ว. จากโรงเรียนปลาปากวิทยา จ.นครพนม รับถ้วยรางวัลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) พร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตร

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม Bakery 1 จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม ดอกจาน Café’3 จากโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ จ.นครพนม รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

การแข่งขันการตอบคำถามด้านการท่องเที่ยว

-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม เต่าโหยว จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม รับถ้วยรางวัลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) พร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตร

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม ปลาปากพาเที่ยว จากโรงเรียนปลาปากวิทยา จ.นครพนม รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม NDP.Travel 1 จากโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม จ.นครพนม รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

การแข่งขันการประดิษฐ์พานบายศรีจากใบตอง

-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ร่มเกล้า จากโรงเรียนร่มเกล้า จ.สกลนคร รับถ้วยรางวัลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) พร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตร

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม คำชะอีพิทยาคม จากโรงเรียนคำชะอีพิทยาคม จ.มุกดาหาร รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์) 

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าว : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=NPUThailand&set=a.6003459506386412

    Slot deposit pulsa tanpa potongan

HOT LINK