รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการฝึกอบรมศิษย์การบิน กับสถาบันการบินพลเรือน

ม.นครพนม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการฝึกอบรมศิษย์การบิน กับสถาบันการบินพลเรือน

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-01-13 20:06:42 410

วันที่ 11 มกราคม 2566 ที่ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธิป ภู่ระหงษ์ รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ลงนามความมือในบันทึกข้อตกลงฉบับเพิ่มเติม ในการฝึกอบรมศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีของวิทยาลัยการบินนานาชาติให้สำเร็จตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันการบินพลเรือน โดยมี นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วยนางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและพัฒนาธุรกิจการบิน รักษาการในตำแหน่ง รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร สถาบันการบินพลเรือน และพลอากาศตรีนภาพล อาชวาคม รักษาราชการแทน คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมเป็นสักขีพยาน


ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : สถาบันการบินพลเรือน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยนครพนม 

HOT LINK