รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • การประชุมบุคลากรประจำเดือน มกราคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

การประชุมบุคลากรประจำเดือน มกราคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-01-11 18:08:33 234

ภาพบรรยากาศ การประชุมบุคลากรประจำเดือน มกราคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

            วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมบุคลากรประจำเดือน มกราคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ขึ้น ณ ห้องประชุมจตุรวิทย์ (143) ชั้น 4 อาคารจตรุวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ. 

HOT LINK