รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1/2566

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-01-07 11:32:22 579

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1/2566

ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1/2566 

           วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งนที่ 1/2566 ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี อาจารย์กัลยาณี ม่วงไทย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้ง คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ. 

HOT LINK