รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วิทยาลัยการท่องเที่ยว ฯ มนพ. ต้อนรับ อาจารย์ และนักเรียน รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ร่วมฝึกปฎิบัติงานแม่บ้านและงานโรงแรม

วิทยาลัยการท่องเที่ยว ฯ มนพ. ต้อนรับ อาจารย์ และนักเรียน รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ร่วมฝึกปฎิบัติงานแม่บ้านและงานโรงแรม

นายศิขริน โพธิ์แก้ว 2021-02-18 17:20:39 120

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์บุญธรรม ข่าขันมะณี รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ และแนะแนวการศึกษา ในโครงการจัดการเรียนรู้นอกสถานที่ตามแนวทาง Problem Based Learning โดยให้นักเรียนได้ฝึกเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกฝนทักษะการทำงาน ร่วมกันและแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตน และรับฟังบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติงานแม่บ้านและงานโรงแรม โดยอาจารย์อาทิตยาพร ประสานพานิช อาจารย์สุรารักษ์ ศรีลาศักดิ์ และอาจารย์ดุษฎี ช่วยสุข โดยให้นักเรียนเข้าร่วมฝึกปฎิบัติการพับผ้าขนหนูเป็นรูปต่างๆ การฝึกปูเตียงแบบสันทบ ร่วมกับนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

HOT LINK