รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • นศท. ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพร่วมจัดโครงการ “ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน” ประจำปีการศึกษา 2563

นศท. ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพร่วมจัดโครงการ “ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน” ประจำปีการศึกษา 2563

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-11-17 17:40:36 135

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นเจ้าภาพร่วมกับโรงเรียนธาตุพนม จัดโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน” ประจำปีการศึกษา 2563 (ระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา) ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม 

โดยมี พ.ท.ฉัตรเทพ สาตนุรักษ์ ผู้บัญชาการหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 210 พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหารให้การต้อนรับ พ.อ.กฤตภาส โตจำเริญ หัวหน้าชุดตรวจฯ และคณะชุดตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน 

ทั้งนี้มีนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยนครพนม ชั้นปีที่ 1-5 เข้ารับการมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร จำนวน 30 นาย ซึ่งกิจกรรมได้มีการเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานและบอร์ดนิทรรศการ การตรวจเอกสารและหลักฐานการปฏิบัติ การตรวจสอบบุคคลท่ามือเปล่า ท่าอาวุธ และแถวชิด การตรวจสอบสถานียุทธวิธี และการตรวจสอบสถานี นศท.เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยโครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อผลิตกำลังพลสำรองที่มีคุณภาพให้กับกองทัพ และเพื่อเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ

ภาพ/ข้อมูล : อาจารย์ชาลี บุญมา ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี

HOT LINK