รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วิทยาลัยนาหว้า ม.นครพนม มอบที่กดเจลล้างมือ แก่ 31 หน่วยงาน/ชุมชน ในเขตพื้นที่ อ.นาหว้า อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม และ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

วิทยาลัยนาหว้า ม.นครพนม มอบที่กดเจลล้างมือ แก่ 31 หน่วยงาน/ชุมชน ในเขตพื้นที่ อ.นาหว้า อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม และ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2020-08-10 12:04:13 347

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการทางวิชาการ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม  โดยผู้อำนวยการ สุมิตรชัย กันหาคุณ  ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ  วิทยาลัยนาหว้า  มอบที่กดเจลล้างมือ ผลงานจาก "โครงการบริการวิชาการเสริมสร้างทักษะอาชีพด้านงานเชื่อม"  ให้กับหน่วยงาน ชุมชน  ในเขตพื้นที่อำเภอนาหว้า  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม  และอำเภอกุสุมาลย์  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  จำนวนทั้งสิ้น 31 หน่วยงาน ชุมชน ได้แก่  โรงพยาบาลนาหว้า  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 9 แห่ง  (ดอนปอ  ดอนแดง  ดอนศาลา  ท่าเรือ  นาคูณใหญ่  นางัว  นาคอย  นาคูณใหญ่  โคกสะอาด)  เทศบาลตำบลนาหว้า  องค์การบริหารส่วนตำบล 3 แห่ง  (นาหว้า, นาคูณใหญ่, บ้านเสียว)  เทศบาลตำบลท่าเรือ  โรงเรียนเครือข่ายจำนวน  12 แห่ง  (ร.ร.นาหว้าพิทยาคม  ร.ร.นางัวราษฎร์รังสรรค์  ร.ร.นาเพียงสว่างนุกูล  ร.ร.บ้านห้วยไห  ร.ร.ราษฎร์สามัคคี  ร.ร.ชุมชนประสานมิตร  ร.ร.บ้านอูนนา  ร.ร.บ้านนาคอย  ร.ร.อุดมพัฒนศึกษา  ร.ร.ดอนเสียวแดงพิทยาคม  ร.ร.นาหว้าพิทยาคม  วัดธาตุประสิทธิ์  วัดศรีชมภู  วัดสะพานศรี  ที่ว่าการอำเภอนาหว้า  สถานีตำรวจ  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ควบคุม และจำกัดการแพร่ระบาด ของเชื้อโควิด-19 (COVID-19)

ข่าว/ข้อมูล : งานบริการวิชาการ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม


HOT LINK