รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วิทยาลัยนาหว้า ม.นครพนม จัดอบรม โครงการบริการวิชาการเสริมสร้างทักษะอาชีพด้านงานเชื่อม เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่น

วิทยาลัยนาหว้า ม.นครพนม จัดอบรม โครงการบริการวิชาการเสริมสร้างทักษะอาชีพด้านงานเชื่อม เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่น

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2020-08-10 10:04:29 183

ระหว่างวันที่ 10 – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์บริการวิชาการวิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม จัด "โครงการบริการวิชาการเสริมสร้างทักษะอาชีพด้านงานเชื่อม" ให้กับชุมชน หน่วยงานในเขตพื้นที่อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จำนวนรวมทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลตำบลนาหว้า  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า  องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่นด้านอาชีพงานเชื่อม โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่ของศูนย์บริการทางวิชาการ วิทยาลัยนาหว้า ในการให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาและการตอบสนองความต้องการของสังคม  โดยมีนายสุมิตรชัย กันหาคุณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ วิทยาลัยนาหว้า เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว/ข้อมูล : งานบริการวิชาการ วิทยาลัยนาหว้า

HOT LINK