รอบรั้วกันเกรา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาออนไลน์ Online Seminar on Cross Border Business

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2020-05-12 21:02:59 169

ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ร่วมกับ งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
คณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาออนไลน์ Online Seminar on Cross Border Business ในวันพฤหัสบดี ที่14 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ถึง 16.00 น.

ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานการค้าในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสะหวัน–เซโน
โดย Mr.Tee Cheeseng ผู้จัดการบริษัทสะหวันปาร์ค (Savan Pacifica Development Co., Ltd.) สปป.ลาว
ในประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

(1) การทำการค้าและธุรกิจในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสะหวัน–เซโน ให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยปัจจัยใดบ้าง และบริษัทสะหวันปาร์ค เป็นบริษัทผู้ให้บริการทางด้านใดบ้าง

(2) ธุรกิจในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสะหวัน – เซโน ต้องปรับตัวอย่างไรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 (Covid-19)

(3) บริษัทสะหวันปาร์ค (Savan Pacifica Development Co., Ltd.) ได้ทำความร่วมมือทางด้านการศึกษากับสถาบันการศึกษาใดบ้างของประเทศไทยและทำอะไรบ้าง

(4) โอกาสที่นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมจะไปฝึกงานและทำงานในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ สะหวัน–เซโน รวมถึงโอกาสของอาจารย์ในการทำวิจัยและฝึกงานในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสะหวัน–เซโน

(5) ระบบสวัสดิการของบริษัทที่จะสนับสนุนให้แก่อาจารย์และนักศึกษาที่ไปฝึกงานในบริษัทของท่าน

(6) โอกาสการสร้างความร่วมมือระหว่างนักธุรกิจในจังหวัดนครพนมกับนักธุรกิจและอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน–เซโน


ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาออนไลน์ได้ที่ ===> https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfztlO-pIELTSNv7L…/viewform

ห้องสัมมนาออนไลน์ ===> https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3a78c2f15e7b4e4911b459c690087dcc2f%40thread.tacv2%2f1588301787541%3fcontext%3d%257B%2522Tid%2522%253A%2522d74618be-1bca-49ba-b4dd-eb7604415c8a%2522%252C%2522Oid%2522%253A%252233fc0d7b-c615-41e3-bae6-8caf3d80a4c3%2522%257D%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=81a40920-4d4f-4cca-a833-2df7001c43e2&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ คุณชนิกา ศิริสานต์ เจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์
โทร. 0996251561

--------------------------------------------------------
#สัมมนาออนไลน์ #มอนคร #มหาวิทยาลัยนครพนม #nakhonphanomuniversity #gms #ลุ่มน้ำโขง #CrossBorderBusines

HOT LINK