รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.นครพนม ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรม​จังหวัดนครพนม ส่งมอบตู้ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด​-​19​ ให้แก่โรงพยาบาลนครพนม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.นครพนม ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรม​จังหวัดนครพนม ส่งมอบตู้ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด​-​19​ ให้แก่โรงพยาบาลนครพนม

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2020-04-01 20:00:58 270

วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคุณเทียมศักดิ์ เวียงศรีประเสริฐ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ได้มอบตู้ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลนครพนม เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดโรคโควิด-19 และป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ และผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลที่ลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ โดยมีนายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม พร้อมบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลนครพนม

 

รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวว่า ตู้ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม เครือโรงสีเทียมศักดิ์พาณิชย์ ประดิษฐ์ขึ้นโดยอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็คทรอนิกส์ และสาขาวิชาหุ่นยนต์อัจฉริยะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยค่าใช้จ่ายในการผลิตตู้ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ต้นแบบ อยู่ที่ประมาณ 8,000 - 9,000 บาท ใช้เวลาในการประกอบเพียง 1 วันเท่านั้น สำหรับน้ำยาที่นำมาฉีดพ่นนั้นใช้น้ำยาเดทตอลผสมน้ำเปล่าตามอัตราส่วนที่เหมาะสม หลักการทำงานคือเมื่อมีคนเดินเข้าไปในตู้จะมีตัวตรวจจับ (Sensor) จากนั้นจะมีไฟที่ติดไว้ในตู้แสดงสัญญาณขึ้น พร้อมสั่งการให้ปั๊มน้ำทำงานเพื่อฉีดพ่นน้ำย่าฆ่าเชื่อโรคโดยตั้งค่าระยะเวลาในการพ่นอยู๋ที่ 7-10วินาที (สามารถปรับการเพิ่มหรือลดเวลาได้)  เมื่อครบเวลาตามกำหนดสัญญาณไฟก็จะดับพร้อมกับปั๊มน้ำหยุดทำงาน จากนั้นจึงออกจากตู้ได้ หน่วยงานใดต้องการตู้ฆ่าเชื้อ สามารถติดต่อได้ที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม โทรศัพท์ 0 4250 3777

 

ข้อมูล/ภาพ :  งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เรียบเรียง   :  งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK