รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ร่วมกับด่านกักกันสัตว์นครพนม ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคพิฆาตไวรัสCOVID-19

ม.นครพนม ร่วมกับด่านกักกันสัตว์นครพนม ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคพิฆาตไวรัสCOVID-19

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2020-03-27 17:53:19 247

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ ด่านกักกันสัตว์จังหวัดนครพนม นำรถและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคมาฉีดพ่นบริเวณเขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ เพื่อกำจัดและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่บุคลากรและนักศึกษา โดย อาจารย์ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดี ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานในสถานการณ์ฉุกเฉินมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นผู้นำทีมในการดำเนินงานในครั้งนี้ โดยนำร่องการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค จำนวน 4 เขตพื้นที่ ได้แก่ 1. เขตพื้นที่ดิจิทัล (สถาบันภาษา, สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล) 2. เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ (สำนักงานอธิการบดี, คณะเกษตรและเทคโนโลยี, วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ) 3. เขตพื้นที่กลางเมือง (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม) และ 4. เขตพื้นที่ฐานบิน (วิทยาลัยการบินนานาชาติ) และจะเดินทางไปดำเนินการในทุกเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนครพนมในลำดับต่อไป

ภาพ/ข่าว  งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK