รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม จับมือ 3 ชุมชนต้นแบบ จัดทำร่างนโยบายสาธารณะด้านการจัดการขยะในพื้นที่

ม.นครพนม จับมือ 3 ชุมชนต้นแบบ จัดทำร่างนโยบายสาธารณะด้านการจัดการขยะในพื้นที่

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-03-23 14:26:30 263

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดเวทีร่างนโยบายสาธารณะด้านการจัดการขยะในพื้นที่ต้นแบบ โดยมีอาจารย์ธนพัฒน์ สุระนรากุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมปัญญาวี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งการจัดเวที ฯ ครั้งนี้ มีตัวแทนจากพื้นที่ต้นแบบ เช่น ตำบลนาราชควาย ตำบลขามเฒ่า และตำบลโพนสวรรค์ ร่วมกันระดมความคิดเห็นเสนอร่างนโยบาย เพื่อนำไปเป็นนโยบายการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยให้ลดน้อยลงในชุมชน

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=582740789117971&__tn__=-UC-R

HOT LINK