รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Sendai College (KOSEN) ญี่ปุ่น ในการหารือความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสองสถาบัน

ม.นครพนม ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Sendai College (KOSEN) ญี่ปุ่น ในการหารือความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสองสถาบัน

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-03-04 11:49:37 292

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อนรับ Professor Kuniaki Yajima,National Institute of Technology,Sendai College ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาพบปะคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ ในการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน โดยมี อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

Professor Kuniaki Yajima กล่าวว่า จากที่ได้พูดคุยและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ รวมถึงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา ที่จะพัฒนาหลักสูตรร่วมกันของทั้งสองสถาบัน จึงได้หารือถึงแนวทางในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน (หลักสูตรระบบอัตโนมัติ Robot Project Collaboration) และการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษาระหว่างทั้งสองสถาบัน ซึ่งจะมีการทำบันทึกข้อตกลง (MOA) และขยายผลถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) ร่วมกันในอนาคตต่อไป

 ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=571117776946939

HOT LINK