รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม แถลงข่าวจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 23 “เกษตรปราดเปรื่อง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ม.นครพนม แถลงข่าวจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 23 “เกษตรปราดเปรื่อง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-02-26 19:50:15 397

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับจังหวัดนครพนม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จัดงานแถลงข่าวเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 23 ซึ่งในปีนี้จัดในหัวข้อ "เกษตรปราดเปรื่อง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีนายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม นางสาวไพรวัลย์ ปัชชามาตร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และอาจารย์สุรศักดิ์ ตั้งตระกูล คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมแถลงข่าว ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ (ขามเฒ่า)

ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า งานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 23 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม 2563 ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ภายในงานจะได้พบกับนิทรรศการการเกษตรจาก 6 สาขาวิชาของคณะเกษตรและเทคโนโลยี กิจกรรมการเสวนาวิชาการ อาทิเช่น ความรู้เรื่องกัญชง กัญชา นวัตกรรมถ่านไบโอชาร์ คอนโดเห็ดพร้อมปลูก การสร้างแบรนด์โคเนื้อลุ่มน้ำโขง การผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำ นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ และเกษตรปลอดภัย ที่จะนำมาจัดแสดงและให้ความรู้แก่ประชาชน

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดประกวด/แข่งขัน จัดประกวดสวนตู้ปลา การแข่งขันการตกปลา การประกวดพืชผลทางการเกษตร การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการเกษตร การแข่งขันและฝึกการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมถึงการฝึกทักษะคล้องและล้มโคให้กับประชาชนและนักศึกษาที่สนใจตลอดทั้ง 7 วัน

ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage : เกษตรลุ่มน้ำโขง

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม
อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=567084360683614&__tn__=-UC-R

HOT LINK