รอบรั้วกันเกรา

กีฬาสี “SATIT NPU SPORT DAY 2020” รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์

นายระพีพัชร ภัคธนาชัยวงษ์ 2020-02-17 09:17:09 223

    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ประจำปี 2563 “SATIT NPU SPORT DAY 2020”

    การจัดแข่งขันกีฬาสี ฯ ครั้งนี้ มีการเดินขบวนพาเหรดของนักเรียนตั้งแต่ช่วงเช้าของแต่ละสี ซึ่งมีสีเขียวและสีชมพู จากนั้นได้เริ่มทำการแข่งขันกีฬาสีในแต่ละประเภท โดยกิจกรรมครั้งก็เพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตและพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และมีความสุขกับการเรียนในโรงเรียนอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=559572528101464&__tn__=-UC-R

HOT LINK