รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. ประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 5/2563

มนพ. ประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 5/2563

นายระพีพัชร ภัคธนาชัยวงษ์ 2020-01-21 17:33:42 176

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายทรงยศ โรจนวีระ ประธานคณะกรรมการการเงินและงบประมาณประจำมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน เพื่อพิจารณา คำของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแพงพนม ชั้น 1 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
.
ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK