รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ทีมนักวิจัย มนพ. ร่วมกับปราชญ์ชุมชน พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องทอเสื่อกกด้วยมืออย่างต่อเนื่อง” มุ่งสร้างรายได้ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ทีมนักวิจัย มนพ. ร่วมกับปราชญ์ชุมชน พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องทอเสื่อกกด้วยมืออย่างต่อเนื่อง” มุ่งสร้างรายได้ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2020-01-20 10:10:23 1,276

“เสื่อ”หรือ “สาด” เครื่องใช้ในบ้านที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยแทบทุกภาค เชื่อว่าทุกครอบครัว ต้องมี “เสื่อ” ติดบ้านไว้ปูนั่งหรือปูนอน อย่างน้อยก็ต้องมี 1 ผืน  

เสื่อกกบ้านดอนแดงสามัคคี อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ผลิตภัณฑ์โอทอป เกรด Premium ของกลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกก สร้างรายได้เสริม หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ได้เป็นอย่างดี คนหนึ่งทอ คนหนึ่งสอด ตามแบบฉบับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สืบทอดมาจากรุ่นคุณตาคุณยาย ผสานกับวัสดุที่หาได้ง่ายจากท้องถิ่น คือ ต้นกก พืชที่มีมากในท้องถิ่น ถักทอเป็นผืน ใช้งานตามประโยชน์ใช้สอย แต่กว่าจะได้เสื่อออกมาแต่ละผืน เกศินี  กินนีแซ สมาชิกกลุ่มทอเสื่อกกบ้านดอนแดงสามัคคี บอกว่า ชาวบ้านต้องใช้ระยะเวลาเกือบทั้งวัน ร่วมกันทอเสื่อแต่ละผืน ความยาวอยู่ที่ 10 เมตร เย็บตะเข็บสวยงามให้พร้อมใช้งาน ใช้แรงงาน 2 คน คือ คนสอด และคนทอ หาพื้นที่โล่งกว้าง วางเครื่องทอเสื่อแบบดั้งเดิม ขึงเชือกให้ตึง ซึ่งหากลูกค้าอยากได้เสื่อที่มีความยาวมากๆ ก็ต้องวางเครื่องทอ แล้วปรับความยาวใหม่ ขึงเชือกยาวให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า แต่ยาวมากที่สุดที่เคยทำได้ก็ไม่เกิน 10 เมตร


ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย อาจารย์คมศักดิ์  หารไชย อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จับมือกับ อาจารย์สิทธิชัย  เจริญราช และอาจารย์เกียรติพงษ์  อ่อนบัตร อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ทำงานด้านบริการวิชาการ กับชุมชนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ให้บริการ กว่า 3 ปี ได้รับทราบปัญหาของชุมชน และนำมาเป็นโจทย์วิจัย จากนายสุรินทร์  นันทะวงษ์ ปราชญ์ชาวบ้านและช่างชุมชนผู้ทอเสื่อกก จึงได้เข้าช่วยหาวิธีการทำให้การทอเสื่อกก ทำได้รวดเร็วขึ้น และเพิ่มความยาวของเสื่อให้ทอได้ยาวขึ้นในครั้งเดียว ลดพื้นที่ในการวางเครื่องทอเสื่อ ด้วยการร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ชุมชน ให้สามารถผลิตเสื่อกกแบบทอมือ ที่ทอได้ง่าย เพิ่มกำลังการผลิต เสริมรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างยั่งยืน