รอบรั้วกันเกรา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561-2562

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2019-11-28 14:27:23 1,081

กำหนดการลงทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562
       ตามที่ มหาวิทยาลัยนครพนม  จะมีงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562  ณ  อาคารศรีโคตรบูรณ์  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยนครพนม นั้น
       ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562  ดำเนินการลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562  (หากไม่ลงทะเบียนภายในระยะเวลาดังกล่าว  ถือว่าท่านไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ)   โดยขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของท่านโดยละเอียด  เนื่องจากข้อมูลในระบบดังกล่าวจะใช้ในการพิมพ์ปริญญาบัตร  ซึ่งหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่มีรายชื่อของท่าน ให้ติดต่อคณะ/วิทยาลัยที่ท่านสังกัดเพื่อดำเนินการแก้ไขทันที 
     หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2561 - 2562 ได้ กรุณาติดต่อที่คณะ/วิทยาลัย  เพื่อกรอกคำร้องขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ พร้อมแนบหลักฐาน  ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562  หากไม่ได้ยื่นคำร้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษาหน้า และปีการศึกษาถัด ๆ ไป

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อคณะ หรืองานทะเบียน กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 042-532-477 ต่อ 702 

----------------

>>หนังสือแจ้งบัณฑิตเรื่องกำหนดการลงทะเบียนบัณฑิต<<

>>ระบบลงทะเบีนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 -2562<<

>> การสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ <<

>> กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต <<

>> แจ้งลำดับการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต <<

>> แผนผังแสดงเส้นทางการจราจรภายในบริเวณพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนครพนม <<

----------------

>> รวมคลิปวีดีโอสาธิตการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม แต่ละขั้นตอน <<


----------------HOT LINK