รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. ร่วมประชุมกำหนดแผนงานและทิศทางการดำเนินงานเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดอุบลราชธานี

มนพ. ร่วมประชุมกำหนดแผนงานและทิศทางการดำเนินงานเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดอุบลราชธานี

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2019-10-17 16:58:09 285

ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมประชุมเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยมี รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ และผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานตอนรับ 

โดยการเข้าร่วมการประชุมครั้งเป็นการกำหนดแผนงานและทิศทางการดำเนินงาน ระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่าย ซึ่งการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีอาจารย์ธนพัฒน์ สุระนรากุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์อภิวัติ แก้วส่อง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่จากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นอกจากนี้ทางคณะของมหาวิทยาลัยนครพนม ยังได้เข้าเยี่ยมชม "Joint Space" ตั้งอยู่ถนนเทพโยธี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มสตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี ฟรีแลนซ์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือต่อยอดธุรกิจเดิมได้เข้ามาใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ ซึ่งจะนำมาพัฒนา Coworking Space ของมหาวิทยาลัยนครพนมในเขตพื้นที่ในเมืองต่อไป

ภาพ/ข้อมูล : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=469668397091878

HOT LINK