รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • งานประชาสัมพันธ์ ปรับแผนงานปี 63 เน้นสื่อสารการตลาดด้วยแพลตฟอร์ม Digital Marketing พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยในทุกมิติ

งานประชาสัมพันธ์ ปรับแผนงานปี 63 เน้นสื่อสารการตลาดด้วยแพลตฟอร์ม Digital Marketing พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยในทุกมิติ

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2019-10-16 11:03:53 289

ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานประชุมแผนยุทธศาสตร์งานประชาสัมพันธ์ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปี 2563 โดยเน้นสื่อการตลาดด้วยแพลตฟอร์ม Digital Marketing มากขึ้น การสร้างสรรค์รูปแบบเนื้อหาการสื่อสารใหม่ ๆ ที่เข้าถึงสังคมและกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น และกำหนดเป้าหมายกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK