รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2562

มนพ. จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2562

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2019-10-15 16:34:44 459

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2562 ซึ่งจัดโดยงานสหกิจศึกษา กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพล ศิระบูชา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง "การให้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการด้านสหกิจศึกษา" และ อาจาร์ยณรินณ์ทิพ ลุนบุดดา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา" และนางสาวศิรประภา เปาวะนา เจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ความรู้ในการส่งเอกสาร ข้อมูลต่างๆ ในการออกฝึกสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษา

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=468296760562375&__tn__=-UC-R


HOT LINK