รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • เปิดบริการแล้วโรงอาหารในฝัน ว.พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

เปิดบริการแล้วโรงอาหารในฝัน ว.พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2019-10-15 15:05:23 465

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิด “โครงการสร้างคณะให้เป็น Happy Workplace กิจกรรมโรงอาหารในฝัน” เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 

ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า ทางวิทยาลัย ฯ ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา และได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ซึ่งมีทั้งหมด 6 ร้านค้า เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัย ฯ ได้บริโภคอาหารที่อร่อย สะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีราคาถูก โดยปีงบประมาณ 2563 ทางวิทยาลัย ฯ ได้จัดสรรงบประมาณปรับปรุงโรงอาหาร เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงโรงอาหารให้สะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะตามเกณฑ์สุขาภิบาลอาหารต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=468258260566225&__tn__=-UC-R

HOT LINK