รอบรั้วกันเกรา

ขอเชิญเยี่ยมชมในการประกวดผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล ปี 2562

นายอนุพงษ์ ศรีวิรัตน์ 2019-08-19 15:10:07 433

มหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญเยี่ยมชมและให้กำลังใจผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 24 ในการประกวดผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล ปี 2562 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 

HOT LINK