รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2019-08-15 15:11:44 624

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค 2562 ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทั้งหมด 4 กิจกรรม ได้แก่ 
1.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
2.การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.การแสดงวิทยาศาสตร์ Science Show 
4.การแข่งขันประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

นอกจากนั้น ได้มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และ นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอกจากหลายภาคส่วน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจงานด้านวิทยาศาสตร์เข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่พนมบุรินทร์ (ภูกระแต)

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนครพนม


อัลบั้มภาพ : https://www.facebook.com/sciencenpu1/

HOT LINK