รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการอนุรักษ์ปลาน้ำจืด ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ.จัดโครงการอนุรักษ์ปลาน้ำจืด ประจำปีการศึกษา 2561

นางสาวณิชนันทน์ ปู่แก้ว 2018-07-18 17:11:38 341

วันนี้ 18 กรกฎาคม 2561 เมื่อเวลา 13.00 น. คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการอนุรักษ์ปลาน้ำจืด ประจำปีการศึกษา 2561 ณ บริเวณพื้นที่ฟาร์มทฤษฎีใหม่ โดยมีอาจารย์สุรศักดิ์ ตั้งตระกูล คณบดีคณะเกษตรคณะเกษตรและเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งนางสาวรัตนภา ติสจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะผู้จัดงานโครงการฯ กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมปล่อยปลา และปลูกฝังจิตสำนึก ด้านอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืด

2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. เพื่อบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนด้าน และกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งจำนวนปลาที่ปล่อยในวันนี้ ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลายี่สก ปลานวลจันทร์ จำนวน 10,000 ตัว


อาจารย์สุรศักดิ์ ตั้งตระกูล คณบดีคณะเกษตรคณะเกษตรและเทคโนโลยี ได้กล่าวประวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ แก่คณาจารย์ และนักศึกษาทีเข้าร่วมโครงการฯ มีข้อความดังต่อไปนี้ “โดยเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักสืบสานวัฒนธรรม ในวันสำคัญของชาติ และให้นักศึกษาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปลาและสัตว์น้ำ ให้คงอยู่และเพิ่มความหลากหลายสายพันธุ์ เพื่อประโยชน์ต่อชาว คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. สังคมและประเทศชาติต่อไป”


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรคณะเกษตรและเทคโนโลยี

HOT LINK