»

ก.พ. 28

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ศึกษาดูงาน สำนักวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม และกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

journal001

26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ให้การต้อนรับ ดร.สุพจน์ ดวงเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานการดำเนินงานของ สำนักวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม และกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และ ดร.วนิดา หงษ์มณีรัตน์ บรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 

ติดตามลิ้งข่าวได้ที่นี่ http://www.npu.ac.th/admin/view_news.php?news_id=1393402805&level=15

 

IMG_0999.JPG
ชื่อไฟล์ : IMG_0999.JPG
IMG_1001.JPG
ชื่อไฟล์ : IMG_1001.JPG
IMG_1005.JPG
ชื่อไฟล์ : IMG_1005.JPG
IMG_1007.JPG
ชื่อไฟล์ : IMG_1007.JPG
IMG_1009.JPG
ชื่อไฟล์ : IMG_1009.JPG
IMG_1028.JPG
ชื่อไฟล์ : IMG_1028.JPG
IMG_1030.JPG
ชื่อไฟล์ : IMG_1030.JPG
IMG_1034.JPG
ชื่อไฟล์ : IMG_1034.JPG
IMG_1038.JPG
ชื่อไฟล์ : IMG_1038.JPG
IMG_1044.JPG
ชื่อไฟล์ : IMG_1044.JPG
IMG_1050.JPG
ชื่อไฟล์ : IMG_1050.JPG
IMG_1051.JPG
ชื่อไฟล์ : IMG_1051.JPG