คณะเกษตรและเทคโนโลยี น้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประกาศ 25/10/2016 14:59:23 น. อ่าน 33
มนพ. ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประกาศ 25/10/2016 12:37:17 น. อ่าน 145
มนพ. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

ประกาศ 25/10/2016 12:31:43 น. อ่าน 138
GMS-NPU จัดเสวนาวิชาการระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เรื่อง นครพนมจากอดีตสู่อนาคตกับการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็น ASEAN Connectivity

ประกาศ 25/10/2016 12:30:40 น. อ่าน 85
มนพ. น้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประกาศ 17/10/2016 16:44:55 น. อ่าน 136
มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมสืบสานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม

ประกาศ 11/10/2016 15:12:36 น. อ่าน 113
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ คว้า 3 รางวัลจากการแข่งขัน Thailand Junior Chef Championship ครั้งที่ 3

ประกาศ 10/10/2016 17:44:51 น. อ่าน 339
มนพ. จัดกิจกรรม NPU Ambassador ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศ 10/10/2016 17:39:28 น. อ่าน 145
วิทยาลัยการอาชีพฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมหารือแนวทางการทำความร่วมมือกับ มนพ.

ประกาศ 10/10/2016 17:34:16 น. อ่าน 69
มนพ. ประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศ 6/10/2016 17:22:05 น. อ่าน 200
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Uppsala university ประเทศสวีเดน เข้าพบผู้บริหาร มนพ.

ประกาศ 6/10/2016 11:58:00 น. อ่าน 112
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จัดกิจกรรม Tech Startup NPU

ประกาศ 6/10/2016 11:57:04 น. อ่าน 105
คณบดี วพบ. มนพ. ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลดีเด่นสนับสนุนการพัฒนากิจการโรงพยาบาลนครพนม

ประกาศ 6/10/2016 11:09:55 น. อ่าน 48
มนพ. รับรางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้งาน IPv6 จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประกาศ 23/9/2016 16:34:29 น. อ่าน 115
มนพ. จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

ประกาศ 23/9/2016 16:29:03 น. อ่าน 148
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 23/9/2016 11:53:36 น. อ่าน 96
โครงงานอุปกรณ์ฉีดปุ๋ย พลังงานสะอาด (C12) ผลงานทีมเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยธาตุพนม ได้รับรางวัลชนะเลิศการ ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน หัวข้อ

ประกาศ 23/9/2016 11:06:18 น. อ่าน 66
กองนโยบายและแผน ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานงบลงทุนรายการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่ว ประเทศ

ประกาศ 23/9/2016 11:04:19 น. อ่าน 72
มนพ. ร่วม MOU กับสายการบินนกแอร์ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา การวิจัย และการบริการ

ประกาศ 23/9/2016 10:53:03 น. อ่าน 20
สถาบันขงจื่อ มมส เข้าพบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อหารือนำนักศึกษา มนพ. เข้าร่วมการแข่งขันวัฒนธรรมจีน

ประกาศ 15/9/2016 16:38:01 น. อ่าน 117
มนพ. มอบเงินสนับสนุนการออกร้านกาชาด ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม

ประกาศ 15/9/2016 16:30:09 น. อ่าน 68
คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ

ประกาศ 14/9/2016 16:44:23 น. อ่าน 87
งานผังแม่บท จัดประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบผังแม่บทมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 14/9/2016 15:40:29 น. อ่าน 112
มนพ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ณ มหาวิทยาลัยฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวีดนาม

ประกาศ 13/9/2016 16:03:01 น. อ่าน 96
มนพ. ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน กับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน.

ประกาศ 13/9/2016 14:38:53 น. อ่าน 37
กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

ประกาศ 13/9/2016 12:20:17 น. อ่าน 65
พาน้องใหม่มหาวิทยาลัยนครพนม ไหว้พระธาตุพนม ประจำปี 2559

ประกาศ 13/9/2016 10:30:15 น. อ่าน 1733
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มนพ. และ วิทยาลัยเทคนิคและการอาชีพคำม่วน สปป.ลาว ร่วมประชุมหาแนวทางการสร้างงานวิจัยและบริการวิชาการร่วมกัน

ประกาศ 6/9/2016 16:01:03 น. อ่าน 107
11 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม

ประกาศ 6/9/2016 15:17:43 น. อ่าน 148
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวด The Best of NPU USR ประจำปี 2559 ม.นครพนม มหาวิทยาลัยรับใช้ สังคม...ไปให้ถึงชุมชน

ประกาศ 6/9/2016 15:12:58 น. อ่าน 67
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร มนพ. ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2559

ประกาศ 6/9/2016 15:11:01 น. อ่าน 102
3 หน่วยงานสายสนับสนุนการเรียนการสอน มนพ. เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศ 26/8/2016 19:34:28 น. อ่าน 194
คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. จัดโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Nihon ประเทศญี่ปุ่น ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเกษตรและศิลปวัฒนธรรม

ประกาศ 26/8/2016 19:19:03 น. อ่าน 131
มนพ. แถลงข่าวความคืบหน้า กรณีอุบัติการณ์เครื่องบินผาดแผลงวิทยาลัยการบินนานาชาติ ลงจอดฉุกเฉิน

ประกาศ 26/8/2016 19:06:21 น. อ่าน 108
พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศ 25/8/2016 18:26:52 น. อ่าน 171
กองพัฒนานักศึกษา มนพ. จัดโครงการอบรมประชุมเชียร์รับน้องอย่างสร้างสรรค์ ประจำปี 2559

ประกาศ 24/8/2016 09:32:10 น. อ่าน 119
มนพ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนวการศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษากลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ)

ประกาศ 24/8/2016 09:30:11 น. อ่าน 75
คณะวิทยาศาสตร์ มนพ. จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559

ประกาศ 24/8/2016 09:21:53 น. อ่าน 88
วทอ.ศรีสงคราม มนพ. จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

ประกาศ 24/8/2016 09:19:28 น. อ่าน 43
มนพ. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

ประกาศ 12/8/2016 15:28 น. อ่าน 167
ฝ่ายพัฒนาพันธกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มนพ. ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ประกาศ 12/8/2016 15:22 น. อ่าน 131
งานประกันคุณภาพการศึกษา มนพ. จัดประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558

ประกาศ 12/8/2016 15:09 น. อ่าน 93
มนพ. จัดงานแถลงข่าว การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต้านภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชินี มหาวิทยาลัยนครพนม คัพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ 5/8/2016 22:22 น. อ่าน 271
นายณัฐพล จะเรียมพันธ์ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีนครพนม ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2559

ประกาศ 4/8/2016 15:54 น. อ่าน 107
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมเสวนาการขับเคลื่อนประชารัฐ เพื่อเศรษฐกิจฐานราก

ประกาศ 3/8/2016 16:50 น. อ่าน 117
มนพ. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

ประกาศ 3/8/2016 15:27 น. อ่าน 158
ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มนพ. ร่วมประชุมการนำเสนอวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในบัญชีเบื้องต้น

ประกาศ 2/8/2016 18:30 น. อ่าน 127
งานประกันคุณภาพการศึกษา มนพ. ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ระดับอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัย นครพนม ปีการศึกษา 2558

ประกาศ 1/8/2016 18:09 น. อ่าน 114
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มก.ฉกส. เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักงานวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 1/8/2016 18:05 น. อ่าน 136
มทบ.210 จ.นครพนม ประชุมพบปะสมาชิกองค์การนักศึกษาฯ และสมาชิกสภานักศึกษา มนพ.

ประกาศ 1/8/2016 18:03 น. อ่าน 71
งานประกันคุณภาพการศึกษา มนพ. ดำเนินการประเมินอภิมานจากผลการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด ระดับคณะ/ วิทยาลัย (ระดับ อาชีวศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศ 30/7/2016 18:45 น. อ่าน 113
นางสาวอุไรพร เชื้อสุก นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา (ขนาดกลาง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศ 29/7/2016 18:45 น. อ่าน 65
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา มนพ. ครั้งที่ 2/2559

ประกาศ 29/7/2016 18:42 น. อ่าน 72
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มนพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการวิจัยและการเขียนงานทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการตีพิมพ์

ประกาศ 29/7/2016 18:37 น. อ่าน 66
มนพ. ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 210 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับร่าง รธน. และเชิญชวนออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 ส.ค.59

ประกาศ 29/7/2016 18:31 น. อ่าน 63
วิทยาลัยธาตุพนม มนพ. ร่วมกับ มทบ.210 เชิญชวนให้นักศึกษาและประชาชนไปออกเสียงประชามติ

ประกาศ 29/7/2016 18:29 น. อ่าน 39
งานวิชาศึกษาทั่วไป มนพ.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดผลและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประกาศ 28/7/2016 16:54 น. อ่าน 133
คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปี 2559

ประกาศ 27/7/2016 13:50 น. อ่าน 95
คณบดีคณะศิลปศาสตร์แลัวิทยาศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน ประจำปี 2559 สานพลัง Safety Zone ช่วยเด็กไทยพ้นภัยพนัน

ประกาศ 27/7/2016 12:44 น. อ่าน 83
คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. จัดนิทรรศการโครงการส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำงานและดำเนินชีวิตประจำวัน

ประกาศ 26/7/2016 16:04 น. อ่าน 71
สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพ. จัดประชุมระดมสมองนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 26/7/2016 13:23 น. อ่าน 188
งานส่งเสริมการวิจัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มนพ. จัดประชุมระดมความคิดกำหนดกรอบและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 15/7/2016 17:14 น. อ่าน 218
มนพ. ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล จะเรียมพันธ์ นศ.วพบ. ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2559

ประกาศ 14/7/2016 17:43 น. อ่าน 165
งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศ 14/7/2016 17:27 น. อ่าน 145
มนพ. 1 ใน 15 สถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 ครบ 3 ระบบ�

ประกาศ 13/7/2016 12:22 น. อ่าน 180
มนพ. เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการประชารัฐร่วมใจยกระดับโอ-ทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)

ประกาศ 13/7/2016 12:21 น. อ่าน 140
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ก้าวแรก ก้าวใหม่ สู่รั้วมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 5/7/2016 19:46 น. อ่าน 449
งานประกันคุณภาพการศึกษา มนพ. จัดโครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2558

ประกาศ 5/7/2016 18:36 น. อ่าน 476
งานวิชาศึกษาทั่วไป มนพ. จัดโครงการอบรมการพัฒนาการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ (TQF)

ประกาศ 5/7/2016 18:34 น. อ่าน 555
งานการเจ้าหน้าที่ มนพ. จัดโครงการอบรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุน)

ประกาศ 5/7/2016 18:33 น. อ่าน 307
สถาบันภาษา จัดทำวีดีทัศน์ภาษาอังกฤษเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 4/7/2016 10:52 น. อ่าน 211
สภาคณาจารย์ มมส ศึกษาดูงาน สภาคณาจารย์และข้าราชการ มนพ. ด้านการดำเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์ และการดำเนินงานของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประกาศ 30/6/2016 17:03 น. อ่าน 208
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มนพ. ศธภ.11 และ สสส. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดการเสริมสร้างโรงเรียนสุขภาวะ

ประกาศ 29/6/2016 19:00 น. อ่าน 206
มนพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ประกาศ 24/6/2016 09:03 น. อ่าน 205
อธิการบดีพบบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2559

ประกาศ 23/6/2016 19:20 น. อ่าน 303
กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษากับงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559

ประกาศ 23/6/2016 15:42 น. อ่าน 266
มนพ. เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 13

ประกาศ 23/6/2016 15:40 น. อ่าน 153
งานประกันคุณภาพการศึกษา มนพ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

ประกาศ 23/6/2016 14:38 น. อ่าน 95
ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศ 14/6/2016 19:03 น. อ่าน 387
ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

ประกาศ 14/6/2016 19:00 น. อ่าน 306
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คว้า

ประกาศ 13/6/2016 10:24 น. อ่าน 193
รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ร่วมเสวนาอุปสรรค-ทางออก เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

ประกาศ 12/6/2016 17:16 น. อ่าน 211
กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานอธิการบดี

ประกาศ 12/6/2016 17:11 น. อ่าน 483
นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร

ประกาศ 12/6/2016 17:09 น. อ่าน 550
เหรียญทองแดง เหรียญที่สอง จากการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 35

ประกาศ 8/6/2016 20:42 น. อ่าน 182
พิธีพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.ท.สมบูรณ์ คำนึงรัตนวงศา หัวหน้าครูการบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ

ประกาศ 8/6/2016 18:37 น. อ่าน 301
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จัดโครงการพัฒนาระบบและกลไกการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ประกาศ 8/6/2016 18:34 น. อ่าน 117
กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ ม.นครพนม จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นทดสอบความสนใจของนักลงทุนภาคเอกชน ครั้งที่ 2

ประกาศ 8/6/2016 09:53 น. อ่าน 212
เหรียญแรกของมหาวิทยาลัยนครพนม เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 35 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์"

ประกาศ 8/6/2016 09:25 น. อ่าน 96
เหรียญแรกของมหาวิทยาลัยนครพนม เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกรีฑา 200 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 35 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์"

ประกาศ 8/6/2016 09:17 น. อ่าน 65
ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ลงพื้นที่ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดโกศลมัชฌิมาวาส ชุมชนบ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง

ประกาศ 8/6/2016 08:27 น. อ่าน 936
ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมประชุมการจัดฉลองเมืองนครพนมครบ 231 ปี

ประกาศ 8/6/2016 08:18 น. อ่าน 293
สถาบันภาษา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ IELTS ทักษะการฟัง (6 ชั่วโมง)

ประกาศ 7/6/2016 14:59 น. อ่าน 241
งานอาชีวศึกษา จัดโครงการอบรมการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะและวิธีการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 6/6/2016 17:00 น. อ่าน 139
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

ประกาศ 5/6/2016 00:47 น. อ่าน 189
มนพ. ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่สามารถคว้ารางวัลยอดเยี่ยม จากการประกวดโครงการ “กระทิงแดง ยู-โปรเจ็ค ปี 3”

ประกาศ 4/6/2016 21:46 น. อ่าน 136
มนพ. ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่สามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559

ประกาศ 4/6/2016 21:44 น. อ่าน 573
มนพ. ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2

ประกาศ 3/6/2016 23:40 น. อ่าน 217
มนพ. ลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา

ประกาศ 3/6/2016 22:40 น. อ่าน 131
พิธีรดน้ำศพผู้เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินฝึกบินวิทยาลัยการบินนานาชาติตก

ประกาศ 2/6/2016 19:56 น. อ่าน 360
ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่ร่วมสอบทานจารึกฐานพระพุทธรูปโบราณและร่วมประชุมการสร้างวิหารทรงล้านช้าง

ประกาศ 2/6/2016 19:21 น. อ่าน 131
มนพ. แถลงข่าวอุบัติเหตุเครื่องบินฝึกบินของวิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้ประสบอุบัติเหตุตกบริเวณบ้านโคกก่อง ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง จ.นครพนม

ประกาศ 2/6/2016 17:54 น. อ่าน 209
มนพ. จัดประชุมหารือการจัดทำรายละเอียดข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษากับสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร

ประกาศ 1/6/2016 18:45 น. อ่าน 131
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศ 1/6/2016 16:38 น. อ่าน 132
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (รางวัลเหรียญเงิน) จากการเข้าร่วมประกวดโครงการจิตอาสาสร้างสรรค์ อย.สร้างเสริม

ประกาศ 1/6/2016 16:13 น. อ่าน 1216
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มนพ. ได้รับอนุญาตให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ประกาศ 1/6/2016 15:42 น. อ่าน 120
งานสหกิจศึกษา มนพ.จัดโครงการปฐมนิเทศ นศ.สหกิจศึกษารุ่นที่ 8 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประกาศ 1/6/2016 13:58 น. อ่าน 177
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประกาศ 1/6/2016 13:55 น. อ่าน 143
มนพ. เข้าร่วมประชุมเจรจาโครงการความร่วมมือในการพัฒนาโซ่แห่งคุณค่าของอุตสาหกรรมปศุสัตว์โคเนื้อระหว่างประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย

ประกาศ 30/5/2016 18:47 น. อ่าน 179
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน “A Journey of Discovery”

ประกาศ 30/5/2016 18:44 น. อ่าน 179
มนพ.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) (วันที่ 2)

ประกาศ 30/5/2016 18:36 น. อ่าน 131
โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการลงประชามติและเนื้อหาสาระที่สำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดแก่นักศึกษาและบุคลากร มนพ.

ประกาศ 26/5/2016 19:33 น. อ่าน 260
คณะครู และศิษย์การบิน จากกองบิน 6 ฝูงบิน 604 เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของวิทยาลัยการบินนานาชาติ มนพ.

ประกาศ 26/5/2016 19:30 น. อ่าน 202
คณะวิทยาศาสตร์ ม.นครพนม ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559

ประกาศ 26/5/2016 19:23 น. อ่าน 1594
มหาวิทยาลัยนครพนม จัดงานแถลงข่าวและพบปะสื่อมวลชน ครั้งที่ 1/2559

ประกาศ 25/5/2016 21:28 น. อ่าน 510
มนพ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

ประกาศ 25/5/2016 21:24 น. อ่าน 214
รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รกท.อธิการบดี มนพ. มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานพัสดุ งานก่อสร้างอาคารและสถานที่ต่าง ๆ ของ มนพ.

ประกาศ 25/5/2016 21:19 น. อ่าน 141
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มนพ.ครั้งที่ 3/2559 และ สถาบันภาษา มนพ.

ประกาศ 25/5/2016 21:17 น. อ่าน 111
มนพ. ร่วมพิธีเปิดอนุสรณ์สถานประธาน โฮ จิ มินห์ และงานครบรอบ 40 ปี วันสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม ประจำปี พ.ศ.2559

ประกาศ 19/5/2016 16:25 น. อ่าน 411
มนพ. ร่วมพิธีเปิดอนุสรณ์สถานประธาน โฮ จิ มินห์ และงานครบรอบ 40 ปี วันสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม ประจำปี พ.ศ.2559

ประกาศ 19/5/2016 16:23 น. อ่าน 258
มนพ. จัดโครงการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศ 19/5/2016 14:01 น. อ่าน 359
โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา และพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประกาศ 19/5/2016 13:58 น. อ่าน 363
นางสาวอุไรพร เชื้อสุก นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา (ขนาดกลาง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศ 13/5/2016 17:26 น. อ่าน 301
คณะผู้บริหารรัฐวิสาหกิจการบินลาว เยี่ยมชมและหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอนของวิทยาลัยการบินนานาชาติ

ประกาศ 12/5/2016 16:49 น. อ่าน 305
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดการเล่านิทานนานาชาติ ครั้งที่ 4

ประกาศ 11/5/2016 17:28 น. อ่าน 255
โค้ชโชค โชคทวี พรหมรัตน์ มอบเสื้อที่ระลึกแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดี มนพ.

ประกาศ 11/5/2016 15:28 น. อ่าน 284
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มนพ. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดี มนพ.

ประกาศ 11/5/2016 15:26 น. อ่าน 262
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม คว้ารางวัล Excellent Oral Presentation และ Excellent Poster Presentation จากการนำเสนอผลงานภายในงาน The 7th International Nursing Students Forum ณ Guangzhou University of Chinese Medicine

ประกาศ 10/5/2016 16:40 น. อ่าน 314
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2559 และหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ม.นครพนม

ประกาศ 10/5/2016 16:32 น. อ่าน 265
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ศึกษาดูงานด้านการจัดภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และอาคารสถานที่ภายใน ม.นครพนม

ประกาศ 10/5/2016 16:29 น. อ่าน 261
ม.นครพนม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันฉัตรมงคล

ประกาศ 10/5/2016 16:26 น. อ่าน 261
รักษาราชการแทนอธิการบดี มนพ. ประชุมมอบนโยบายและทิศทางการบริหารงานมหาวิทยาลัยแก่ผู้บริหารและหัวหน้างานภายในสำนักงานอธิการบดี

ประกาศ 3/5/2016 13:16 น. อ่าน 289
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 2/5/2016 17:45 น. อ่าน 293
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงการพิเศษและเศรษฐกิจพอเพียง นำนักศึกษาเดินทางไปแลกเปลี่ยนรู้ ศึกษาวัฒนธรรม และบริการวิชาการ ณ โรงเรียนสามัญชนเผ่าแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประกาศ 28/4/2016 12:12 น. อ่าน 312
ม.นครพนม ร่วมรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ประกาศ 25/4/2016 10:30 น. อ่าน 274
นักศึกษา ม.นครพนม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาริมฝั่งโขง

ประกาศ 20/4/2016 15:08 น. อ่าน 323
งานวิชาศึกษาทั่วไป ม.นครพนม ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศ 20/4/2016 15:03 น. อ่าน 248
พิธีรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2559

ประกาศ 12/4/2016 00:21 น. อ่าน 284
สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2559

ประกาศ 12/4/2016 00:17 น. อ่าน 272
ม.นครพนม ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดนครพนม

ประกาศ 12/4/2016 00:15 น. อ่าน 286
การแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 16

ประกาศ 4/4/2016 15:05 น. อ่าน 277


ประกาศ 4/4/2016 15:03 น. อ่าน 231
ม.นครพนม ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559

ประกาศ 31/3/2016 15:41 น. อ่าน 254
งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา

ประกาศ 31/3/2016 15:39 น. อ่าน 264
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ 21/3/2016 18:11 น. อ่าน 416
ม.นครพนม ประชุมร่วมกับคณะส่วนล่วงหน้าเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 10/3/2016 17:26 น. อ่าน 264
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ม.นครพนม กับ ร.ร.กุดฉิมวิทยาคม

ประกาศ 10/3/2016 16:51 น. อ่าน 279
วิทยาลัยธาตุพนม จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 3

ประกาศ 8/3/2016 17:30 น. อ่าน 297
ประกาศผลการประกวดคำขวัญรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรร์รัปชัน

ประกาศ 1/3/2016 12:21 น. อ่าน 285
แถลงข่าวความคืบหน้าอุบัติการณ์ของเครื่องบินฝึกบินวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ลงจอดฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศ 26/2/2016 17:53 น. อ่าน 251
ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ 23/2/2016 15:02 น. อ่าน 297
มนพ. ร่วมกับ สพม.22 สพม.23 สพป.นครพนม เขต 1 สพป.นครพนม เขต2 และ สนง.ป.ป.ช.นครพนม จัดกิจกรรมกลุ่ม สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนมกับทิศทางการจัดการศึกษาและพัฒนากำลังคนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้พร้อมก้าว เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

ประกาศ 23/2/2016 13:33 น. อ่าน 306
เครื่องแกะและปอกเปลือกกลีบกระเทียมขนาดเล็กเพื่อชุมชน จากวิทยาลัยธาตุพนม คว้า รางวัลจากการประกวดผลิตภัณฑ์ประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต การประกวด ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016

ประกาศ 20/2/2016 15:47 น. อ่าน 266
นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้า วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม คว้า 4 รางวัล การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2558

ประกาศ 20/2/2016 13:48 น. อ่าน 274
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ร่วมพิธีมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดนครพนม

ประกาศ 18/2/2016 19:08 น. อ่าน 253
นักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม คว้า 3 รางวัล จากการแข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์และตอบปัญหาอาเซียน ระดับ ปวช. การแข่งขันตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ภายในงาน MBS Festival 2016

ประกาศ 18/2/2016 16:31 น. อ่าน 275
การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 9

ประกาศ 18/2/2016 14:03 น. อ่าน 287
นักศึกษาวิทยาลัยนาหว้า คว้า 3 รางวัล จากการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาดและการบัญชี ระดับ ปวส. ภายในงาน MBS Festival 2016

ประกาศ 18/2/2016 14:01 น. อ่าน 251
การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 9

ประกาศ 18/2/2016 13:55 น. อ่าน 281
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงาน รอบ 360 วัน

ประกาศ 18/2/2016 13:39 น. อ่าน 257


ประกาศ 18/2/2016 13:38 น. อ่าน 231
รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ว่าที่อธิการบดี มนพ. ปฏิบัติงานช่วยราชการมหาวิทยาลัย ก่อนเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 9/2/2016 16:37 น. อ่าน 277
กองนโยบายและแผน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตสำหรับมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 5/2/2016 16:14 น. อ่าน 262
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านหนองบึง

ประกาศ 5/2/2016 16:11 น. อ่าน 254
โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 6 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ประกาศ 4/2/2016 11:23 น. อ่าน 273
มหาวิทยาลัยนครพนม ฝึกอบรมวิชาชีพในแขวงคำม่วน สปป.ลาว

ประกาศ 1/2/2016 16:36 น. อ่าน 294
สำนักวิทยบริการจัดกิจกรรม อ่านสนุก สุขใจ ได้ปัญญา พาชีวาก้าวไกล

ประกาศ 1/2/2016 16:16 น. อ่าน 256
สำนักวิทยบริการ จัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันนุสรณ์ 8

ประกาศ 1/2/2016 16:14 น. อ่าน 305
โครงการวิพากษ์แผนงานระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศ 28/1/2016 14:58 น. อ่าน 256
โครงการวิพากษ์แผนงาน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ปีงบประมาณ 2559

ประกาศ 28/1/2016 14:46 น. อ่าน 245
โครงการวิพากษ์แผนงาน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ปีงบประมาณ 2559

ประกาศ 28/1/2016 11:45 น. อ่าน 249
ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1/2559

ประกาศ 25/1/2016 14:50 น. อ่าน 241
ประกาศรับสมัครคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 25/1/2016 10:47 น. อ่าน 250
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศ 20/1/2016 17:00 น. อ่าน 267
มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2559

ประกาศ 20/1/2016 16:59 น. อ่าน 265
มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมรัฐพิธี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559

ประกาศ 20/1/2016 16:57 น. อ่าน 236
มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2559

ประกาศ 20/1/2016 16:53 น. อ่าน 234
จังหวัดนครพนม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีเปิดโครงการนครพนมเมืองน่าอยู่ และกิจกรรมทานตะวันริมฝั่งโขง

ประกาศ 20/1/2016 16:50 น. อ่าน 272
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศ 20/1/2016 16:32 น. อ่าน 241
มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2559

ประกาศ 20/1/2016 15:49 น. อ่าน 246
มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมรัฐพิธี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559

ประกาศ 20/1/2016 15:46 น. อ่าน 242
มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมงานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2559

ประกาศ 20/1/2016 15:45 น. อ่าน 252
จังหวัดนครพนม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีเปิดโครงการนครพนมเมืองน่าอยู่ และกิจกรรมทานตะวันริมฝั่งโขง

ประกาศ 20/1/2016 15:43 น. อ่าน 253
ม.นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศ 19/1/2016 10:24 น. อ่าน 249
การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2558

ประกาศ 18/1/2016 12:53 น. อ่าน 237
ม.นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศ 18/1/2016 12:51 น. อ่าน 246
งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงานมหาวิทยาลัย ระดับอุดมศึกษา

ประกาศ 18/1/2016 12:50 น. อ่าน 237
ม.นครพนม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

ประกาศ 18/1/2016 12:49 น. อ่าน 250
ม.นครพนม ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ประกาศ 18/1/2016 10:49 น. อ่าน 240
เหรียญแรกของมหาวิทยาลัยนครพนม เหรียญทองแดง และ รางวัลนักกีฬาดีเด่น จากกีฬาบีบีกัน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

ประกาศ 11/1/2016 08:38 น. อ่าน 252
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

ประกาศ 11/1/2016 08:11 น. อ่าน 232
พิธีเปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 19 และมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558

ประกาศ 7/1/2016 16:32 น. อ่าน 263
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 7/1/2016 09:31 น. อ่าน 256
ขอเชิญชมความงามของดอกทานตะวัน

ประกาศ 4/1/2016 10:18 น. อ่าน 269
ประชุมคณะกรรมการแผนงานมหาวิทยาลัย ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ปีงบประมาณ 2559

ประกาศ 28/12/2015 15:23 น. อ่าน 259
สัมมนา นโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติระดับพื้นที่ ว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน การสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศ 28/12/2015 15:22 น. อ่าน 284
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 28/12/2015 15:19 น. อ่าน 253
โครงการต้นแบบระบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated Learning หรือ WiL) ในรูปแบบโรงเรียนโรงงาน

ประกาศ 28/12/2015 15:17 น. อ่าน 250
ม.นครพนม ร่วมงานการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ ภายในจังหวัดนครพนม

ประกาศ 18/12/2015 11:48 น. อ่าน 271
มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประกาศ 18/12/2015 10:56 น. อ่าน 240
งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 4/2558

ประกาศ 18/12/2015 10:40 น. อ่าน 246
ม.นครพนม ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad

ประกาศ 14/12/2015 10:31 น. อ่าน 243
มหาวิทยาลัยนครพนม มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2015

ประกาศ 9/12/2015 18:22 น. อ่าน 276
งานแถลงข่าวการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 19 และมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

ประกาศ 9/12/2015 18:11 น. อ่าน 274
ม.นครพนม ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

ประกาศ 8/12/2015 14:07 น. อ่าน 249
มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558

ประกาศ 8/12/2015 13:59 น. อ่าน 239
มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมเป็นเกียรติงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558

ประกาศ 2/12/2015 10:14 น. อ่าน 236
กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการอบรมบุคลากรสายวิชาการในการจัดทำคู่มืออาจารย์ประจำหลักสูตรมหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2558

ประกาศ 2/12/2015 09:56 น. อ่าน 283
งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการวิพากษ์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 26/11/2015 15:05 น. อ่าน 265
นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในแขวงคำม่วน สปป.ลาว

ประกาศ 17/11/2015 14:49 น. อ่าน 278
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประกาศ 17/11/2015 14:47 น. อ่าน 238
นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมบริการวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแขวงคำม่วน สปป.ลาว

ประกาศ 17/11/2015 14:43 น. อ่าน 249
นักศึกษาสหกิจศึกษา เข้าร่วมโครงการโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประกาศ 17/11/2015 14:41 น. อ่าน 247
รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ อธิการบดี ม.นพ. คนใหม่

ประกาศ 12/11/2015 16:39 น. อ่าน 276
ม.นครพนม ร่วมพิธีเปิดที่ทำการจุดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครพนม

ประกาศ 6/11/2015 16:21 น. อ่าน 246
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 6/11/2015 15:48 น. อ่าน 237
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทีมเปตอง และทีมตะกร้อ ที่ผ่านการคัดเลือกไปร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

ประกาศ 3/11/2015 08:52 น. อ่าน 256
กฐินมหาสามัคคี มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2558

ประกาศ 2/11/2015 18:02 น. อ่าน 236
มหาวิทยาลัยกวางบินห์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 2/11/2015 18:00 น. อ่าน 251
ม.นครพนม ร่วมสนับสนุนประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2558

ประกาศ 2/11/2015 17:59 น. อ่าน 260
สำนักงบประมาณ เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 2/11/2015 17:57 น. อ่าน 244
มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประกาศ 26/10/2015 10:22 น. อ่าน 239
ทีมฟุตบอลคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาโครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน (รอบคัดเลือกระดับจังหวัด) ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศ 26/10/2015 10:21 น. อ่าน 244
พิธีเปิดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2558

ประกาศ 26/10/2015 10:17 น. อ่าน 244
มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (อุดมศึกษา) ปีการศึกษา 2557 อยู่ในระดับดี

ประกาศ 26/10/2015 10:16 น. อ่าน 247
นายพัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าคารวะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคนใหม่

ประกาศ 26/10/2015 10:13 น. อ่าน 270
การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 13/10/2015 17:17 น. อ่าน 255
ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 12/10/2015 12:11 น. อ่าน 248
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 8/2558 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม (เพิ่มเติม)

ประกาศ 9/10/2015 17:44 น. อ่าน 234
ม.นครพนม มอบเงินสบับสนุนการออกร้านกาชาด ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม

ประกาศ 6/10/2015 12:52 น. อ่าน 242
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 1/10/2015 13:40 น. อ่าน 231
ม.นครพนม จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

ประกาศ 30/9/2015 11:28 น. อ่าน 251
โครงการพาน้องใหม่มหาวิทยาลัยนครพนม ไหว้พระธาตุพนม ประจำปี 2558

ประกาศ 30/9/2015 11:25 น. อ่าน 296
มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมปรึกษาหารือกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ด้านการรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง

ประกาศ 27/9/2015 15:19 น. อ่าน 248
ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 24/9/2015 21:08 น. อ่าน 239
รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกาศ 21/9/2015 09:37 น. อ่าน 237
นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำจังหวัดนครพนม ประจำปี 2558

ประกาศ 11/9/2015 21:41 น. อ่าน 244
10 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 10/9/2015 10:49 น. อ่าน 302
ม.นครพนม ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2558

ประกาศ 17/8/2015 17:12 น. อ่าน 251
ม.นครพนม ร่วมกิจกรรม Bike for mom

ประกาศ 17/8/2015 10:29 น. อ่าน 232
ม.นครพนม ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

ประกาศ 17/8/2015 10:17 น. อ่าน 257
กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย นครพนม

ประกาศ 17/8/2015 10:15 น. อ่าน 274
ม.นครพนม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

ประกาศ 11/8/2015 22:24 น. อ่าน 237
เสวนาพิเศษทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรับรองเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดนครพนม

ประกาศ 11/8/2015 22:23 น. อ่าน 241
โครงการอบรมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา งานกิจกรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2558 (หลักสูตรพัฒนาศักยภาพแกนนำ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558)

ประกาศ 11/8/2015 22:22 น. อ่าน 229
ครบรอบ 8 ปี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ 11/8/2015 22:21 น. อ่าน 235
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแนะนแนว และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศ 11/8/2015 20:44 น. อ่าน 264
ม.นครพนม ทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558

ประกาศ 30/7/2015 13:59 น. อ่าน 232
ม.นครพนม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ประกาศ 30/7/2015 13:58 น. อ่าน 236
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557

ประกาศ 30/7/2015 13:48 น. อ่าน 246
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา และพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ประกาศ 30/7/2015 13:47 น. อ่าน 239
ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 24/7/2015 14:43 น. อ่าน 241
การบรรยายพิเศษ เรื่อง เรียนอย่างไร..ไม่ให้เครียด โดย คุณโน้ส อุดม แต้พานิช

ประกาศ 24/7/2015 12:04 น. อ่าน 255
รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกาศ 22/7/2015 10:08 น. อ่าน 233
รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประกาศ 22/7/2015 10:06 น. อ่าน 237
งานพัสดุ จัดโครงการอบรม เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ประกาศ 16/7/2015 16:33 น. อ่าน 260
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปภาวี เหล่าน้อย รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2558

ประกาศ 16/7/2015 16:08 น. อ่าน 241
กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2557

ประกาศ 16/7/2015 16:06 น. อ่าน 254
งานประชาสัมพันธ์ จัดโครงการสัมมนาทิศทางการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 16/7/2015 16:04 น. อ่าน 245
มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมพิธีปล่อยปลา เนื่องในวันปล่อยปลาแห่งชาติลาว

ประกาศ 16/7/2015 15:52 น. อ่าน 228
กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษากับงานประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการอบรมพัฒนานักกิจการนัก ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2558

ประกาศ 9/7/2015 10:59 น. อ่าน 272
งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2557

ประกาศ 9/7/2015 10:57 น. อ่าน 231
คณะเกษตรและเทคโนโลยี ร่วมใจสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปี 2558

ประกาศ 3/7/2015 10:01 น. อ่าน 222
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ร่วมประชุมจัดทำแผนดำเนินงานการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเชิงรุก

ประกาศ 3/7/2015 10:00 น. อ่าน 230
พิธีไหว้ครู ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศ 25/6/2015 18:08 น. อ่าน 250
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ม.นครพนม จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง อนาคตโลจิสติกส์ไทยสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และแนวทาง การพัฒนาหลักสูตรโลจิสติกส์ ของมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 25/6/2015 18:01 น. อ่าน 260
งานวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการเสริสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการเรียนการสอนและการทำงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ประกาศ 25/6/2015 17:55 น. อ่าน 238
คณะผู้บริหาร ม.นครพนม ศึกษาดูงานการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

ประกาศ 23/6/2015 18:31 น. อ่าน 235
ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศ์ธร ธีระชัย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในโอกาสได้รับรางวัลดีเลิศ จากประกวดโครงงานสหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศ 23/6/2015 18:07 น. อ่าน 243
คณะผู้บริหาร ม.นครพนม ศึกษาดูงานการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

ประกาศ 23/6/2015 18:03 น. อ่าน 234
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 3/2558

ประกาศ 21/6/2015 17:39 น. อ่าน 227
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ศึกษา ดูงานด้านการบริหารจัดการวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 12/6/2015 16:56 น. อ่าน 241
ม.นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการโครงการ นครพนมดวงใจสีเขียว ร่วมเป็นหนึ่งเดียว สู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ประกาศ 8/6/2015 19:13 น. อ่าน 227
ทีมกรีฑา คว้าเพิ่มเหรียญทองแดงอีกหนึ่งเหรียญ ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสังกัด สกอ. ครั้งที่ 34

ประกาศ 8/6/2015 19:11 น. อ่าน 227
ทีมกรีฑา คว้าเพิ่ม 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัด สกอ. ครั้งที่ 34

ประกาศ 7/6/2015 13:31 น. อ่าน 240
ทีมเทนนิสมหาวิทยาลัยนครพนม ไม่สามารถเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ทั้ง 3 รายการ ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร ในสังกัด สกอ. ครั้งที่ 34

ประกาศ 7/6/2015 13:29 น. อ่าน 241
ฟุตบอลมหาวิทยาลัยนครพนม แพ้จุดโทษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัด สกอ. ครั้งที่ 34

ประกาศ 7/6/2015 13:28 น. อ่าน 243
เหรียญที่สามของ ม.นครพนม เป็นเหรียญทองแดง จากกอล์ฟ ประเภทบุคคลชาย อายุต่ำกว่า 55 ปี แต้มต่อ 10-12

ประกาศ 6/6/2015 12:37 น. อ่าน 223
เหรียญที่สองของ ม.นครพนม เป็น เหรียญทองแดง จากกรีฑา ประเภท 200 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย

ประกาศ 6/6/2015 12:24 น. อ่าน 228
ทีมเทนนิส ม.นครพนม ประเภทคู่ชาย อายุ 40 ขึ้นไป และประเภทคู่ผสมทั่วไป สามารถผ่านเข้ารอบก่อนรอง ชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. คร้งที่ 34 "เกษตรศาสตร์เกมส์"

ประกาศ 6/6/2015 12:09 น. อ่าน 224
ทีมฟุตบอล ม.นครพนม ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. คร้งที่ 34 "เกษตรศาสตร์ เกมส์"

ประกาศ 6/6/2015 12:06 น. อ่าน 248
เหรียญแรกของมหาวิทยาลัยนครพนม เหรียญทองแดง จากกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยวหญิง ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 34 "เกษตรศาสตร์เกมส์"

ประกาศ 5/6/2015 17:19 น. อ่าน 227
ทีมฟุตบอล ม.นครพนม ชนะ ม.ธุรกิจบัณฑิต ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 34 "เกษตรศาสตร์เกมส์"

ประกาศ 5/6/2015 17:14 น. อ่าน 246
นักกีฬาเทนนิส ประเภทชายคู่ (อายุ 40 ปีขึ้นไป) และ ประเภทคู่ผสม มหาวิทยาลัยนครพนม สามารถผ่านเข้ารอบสองได้ทั้งสองประเภท ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 34

ประกาศ 5/6/2015 17:12 น. อ่าน 227
ดร.ไพฑูรย์ พลสนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.นครพนม ร่วมแข่งขันกีฬา กอล์ฟ ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 34 "เกษตรศาสตร์เกมส์"

ประกาศ 5/6/2015 17:09 น. อ่าน 227
Mr.Norman R. Pflanz, Political Officer จากสถานฑูตอเมริกาประจำประเทศไทย เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ม.นครพนม

ประกาศ 2/6/2015 18:09 น. อ่าน 246
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์”

ประกาศ 2/6/2015 18:08 น. อ่าน 226
มหาวิทยาลัยนครพนม มอบเงินสนับสนุนการจัดงานนมัสการหลวงพ่อพระใหญ่ ประเพณีบุญบั้งไฟไชยบุรี

ประกาศ 2/6/2015 18:05 น. อ่าน 245
โครงการประชุมสัมมนา ทิศทางการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 2/6/2015 18:01 น. อ่าน 230
มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านการชำระเงินสมทบทุนประกันสังคมดีเด่น จาก สำนักงานประกันสังคม

ประกาศ 31/5/2015 09:29 น. อ่าน 231
มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านการชำระเงินสมทบทุนประกันสังคมดีเด่น จาก สำนักงานประกันสังคม

ประกาศ 29/5/2015 08:41 น. อ่าน 225
ดร.ไพฑูรย์ พลสนะ กล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 "เกษตรศาสตร์เกมส์"

ประกาศ 29/5/2015 08:40 น. อ่าน 238
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม แถลงนโยบายการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศ 29/5/2015 08:35 น. อ่าน 236
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 29/5/2015 08:33 น. อ่าน 233
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านการจัดทำแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 28/5/2015 17:58 น. อ่าน 236
โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2558

ประกาศ 25/5/2015 11:24 น. อ่าน 226
กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมการจัดทำ มคอ. 3 - มคอ. 7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

ประกาศ 22/5/2015 11:24 น. อ่าน 239
งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม รุ่นที่ 7

ประกาศ 22/5/2015 11:11 น. อ่าน 234
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา

ประกาศ 19/5/2015 15:15 น. อ่าน 266
ม.นครพนม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ประกาศ 19/5/2015 10:43 น. อ่าน 227
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมโสเหล่ ยามเช้าจังหวัดนครพนม ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

ประกาศ 12/5/2015 15:08 น. อ่าน 224
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการฝึกเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการทั่วไป

ประกาศ 7/5/2015 18:09 น. อ่าน 229
ม.นครพนม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันฉัตรมงคล

ประกาศ 7/5/2015 18:05 น. อ่าน 235
ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประกาศ 30/4/2015 16:03 น. อ่าน 223
มหาวิทยาลัยนครพนม มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเนปาล

ประกาศ 30/4/2015 15:53 น. อ่าน 229
มหาวิทยาลัยนครพนม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศ 28/4/2015 09:58 น. อ่าน 238
กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดทิศทางการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 16/4/2015 11:51 น. อ่าน 238
ม.นครพนม ร่วมรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ประกาศ 6/4/2015 13:52 น. อ่าน 248
ม.นครพนม ศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ของ ม.อุบลราชธานี

ประกาศ 6/4/2015 13:49 น. อ่าน 226
ครบรอบ 8 ปีแห่งการสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 4/4/2015 20:06 น. อ่าน 241
ม.นครพนม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกาศ 4/4/2015 20:04 น. อ่าน 234
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา

ประกาศ 4/4/2015 20:00 น. อ่าน 248
การแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 15

ประกาศ 4/4/2015 19:58 น. อ่าน 256
งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการสร้างเครือข่ายงานเลขานุการผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 4/4/2015 19:55 น. อ่าน 227
มูลนิธิ ลี-โฮ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 23/3/2015 09:13 น. อ่าน 238
กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษและเทคนิคการเขียนผลงานวิจัย ที่ไม่ใช่การลอกเลียนวรรณกรรม (Plagiarism)

ประกาศ 16/3/2015 16:43 น. อ่าน 265
งานสหกิจศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2557

ประกาศ 16/3/2015 16:41 น. อ่าน 238
กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ เพื่อการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน ทางวิชาการ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 16/3/2015 16:38 น. อ่าน 241
งานประชาสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Media

ประกาศ 16/3/2015 16:37 น. อ่าน 221
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้ารางวัลผลงานดี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17

ประกาศ 6/3/2015 15:08 น. อ่าน 256
ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ประกาศ 6/3/2015 11:21 น. อ่าน 231
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม รับรางวัลสาขานักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยดีเด่น

ประกาศ 6/3/2015 10:17 น. อ่าน 232
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสัมมนาและอบรมเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลและโทรศัพท์มือถือ

ประกาศ 2/3/2015 11:47 น. อ่าน 269
ม.นครพนม ร่วมกิจกรรมจักรยานสุขภาพ 3 ประเทศ ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (กลุ่มสนุก)

ประกาศ 2/3/2015 10:51 น. อ่าน 230
งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาครบวงจร

ประกาศ 26/2/2015 10:18 น. อ่าน 229
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.นครพนม จัดประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) แก้ไขข้อบังคับว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 (สัญญา 60 ปี)

ประกาศ 25/2/2015 17:14 น. อ่าน 230
กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2558

ประกาศ 25/2/2015 17:13 น. อ่าน 222
วิทยาลัยนาหว้า จัดโครงการ Open House 2015 เปิดโลกวิชาการ

ประกาศ 25/2/2015 17:11 น. อ่าน 279
นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีความคิด ปฏิรูปประเทศไทย

ประกาศ 20/2/2015 15:52 น. อ่าน 249
ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณอุดมศึกษา และคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 20/2/2015 15:50 น. อ่าน 249
พิธีเปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 18 เกษตรปลอดสารพิษ ชีวิตปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน ก้าวทัน AEC

ประกาศ 19/2/2015 16:00 น. อ่าน 248
วิทยาลัยธาตุพนม จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2

ประกาศ 18/2/2015 17:11 น. อ่าน 266
กองส่งเสริมวิชาการ ฯ จัดโครงการอบรมเรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากหลักสูตร/รายวิชา และการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

ประกาศ 18/2/2015 16:44 น. อ่าน 236
กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 8

ประกาศ 16/2/2015 16:17 น. อ่าน 245
มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดนครพนมเมืองน่าอยู่

ประกาศ 16/2/2015 15:33 น. อ่าน 227
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 8

ประกาศ 16/2/2015 13:29 น. อ่าน 249
มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 8

ประกาศ 10/2/2015 18:25 น. อ่าน 252
งานแถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 18 เกษตรปลอดสารพิษ ชีวิตปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน ก้าวทัน AEC

ประกาศ 9/2/2015 17:05 น. อ่าน 258
ทีมลูกพระธาตุ คว้า 2 รางวัลจากการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2557

ประกาศ 9/2/2015 09:46 น. อ่าน 254
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ตำบลขามเฒ่าและตำบลคำเตย

ประกาศ 3/2/2015 15:48 น. อ่าน 218
เสวนาวิชาการในโครงการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ครูเพลงผู้สร้างตำนานบทกลอน และเพลงรัก ให้คนรู้จักนครพนม

ประกาศ 3/2/2015 15:46 น. อ่าน 222
ขอแสดงความยินดีกับทีมลูกพระธาตุ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดต้นแบบจานดาวเทียมพร้อมใช้ (Ready-to-Use Antenna Contest)

ประกาศ 2/2/2015 13:32 น. อ่าน 231
ม.นครพนม ร่วมกับ ม.กรุงเทพสุวรรณภูมิ เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการ Joint Conference on ACTIS & NCOBA

ประกาศ 30/1/2015 13:51 น. อ่าน 252
สหกิจศึกษา จัดอบรมเสริมความรู้ และพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2557

ประกาศ 30/1/2015 13:49 น. อ่าน 230
ประธานศูนย์ GMS-NPU ร่วมงานเสวนาเรื่อง

ประกาศ 28/1/2015 10:48 น. อ่าน 238
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมชาวไทแสก

ประกาศ 28/1/2015 10:47 น. อ่าน 297
วิทยาลัยการบินนานาชาติ จัดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบินและมอบประกาศนียบัตร แก่ศิษย์การบินที่สำเร็จการฝึกอบรม

ประกาศ 27/1/2015 13:19 น. อ่าน 220
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาจากพี่สู่น้องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ประกาศ 27/1/2015 13:18 น. อ่าน 262
ม.นครพนม จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ระดับอาชีวศึกษา

ประกาศ 22/1/2015 10:00 น. อ่าน 250
วิทยาลัยธาตุพนม บริการวิชาการและวิชาชีพโครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล

ประกาศ 21/1/2015 09:15 น. อ่าน 228
วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2558

ประกาศ 18/1/2015 15:36 น. อ่าน 229
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2558

ประกาศ 18/1/2015 15:35 น. อ่าน 230
โครงการ QA สัญจร ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยธาตุพนม

ประกาศ 15/1/2015 16:30 น. อ่าน 226
ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แก่ ดร.ไพฑูรย์ พลสนะ

ประกาศ 15/1/2015 16:15 น. อ่าน 249
ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ดร.ไพฑูรย์ พลสนะ

ประกาศ 14/1/2015 17:39 น. อ่าน 233
ดร.ไพฑูรย์ พลสนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

ประกาศ 14/1/2015 17:35 น. อ่าน 224
มหกรรมบริการวิชาการ วันเปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2558

ประกาศ 14/1/2015 17:31 น. อ่าน 262
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ม.นครพนม กับ ร.ร.ตชด.

ประกาศ 13/1/2015 14:52 น. อ่าน 242
ม.นครพนม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

ประกาศ 12/1/2015 12:59 น. อ่าน 256
ม.นครพนม ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

ประกาศ 12/1/2015 12:57 น. อ่าน 230
นักวิจัย ม.นครพนม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอเอกสารเชิงหลักการ ภายใต้โครงการนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยามนุษย์จังหวัดนครพนม สู่สังคมแห่งการเรียนรู้

ประกาศ 8/1/2015 16:28 น. อ่าน 235
โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 8/1/2015 16:21 น. อ่าน 250
สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการสัมมนาสรุปการปฏิบัติงานประจำปี 2557

ประกาศ 30/12/2014 15:02 น. อ่าน 237
รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประกาศ 30/12/2014 11:09 น. อ่าน 231
บุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ 29/12/2014 17:16 น. อ่าน 231
อธิการบดีพบสื่อมวลชน

ประกาศ 25/12/2014 16:22 น. อ่าน 248
คณาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมให้กำลังใจและต้อนรับ รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์

ประกาศ 22/12/2014 12:14 น. อ่าน 250
มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2557

ประกาศ 20/12/2014 16:51 น. อ่าน 242
ดร.ไพฑูรย์ พลสนะ รักษาการอธิการบดี พบปะบุคลากรสำนักงานอธิการบดี

ประกาศ 18/12/2014 18:40 น. อ่าน 249
มหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อนรับศาสตราจารย์สุนทร บุญญาฐิการ รองประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมคณะ

ประกาศ 16/12/2014 17:50 น. อ่าน 248
มหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อนรับ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน

ประกาศ 16/12/2014 17:48 น. อ่าน 271
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม คว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน มหาวิทยาลัยนครพนม คัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557

ประกาศ 16/12/2014 17:47 น. อ่าน 308
More TV ลงพื้นที่งานวิจัยมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเตรียมถ่ายทำรายการ “คิด อยู่ ได้”

ประกาศ 16/12/2014 17:46 น. อ่าน 242
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเก่งคิด เก่งคน เก่งงาน ก้าวสู่ความเป็นเลิศในอาเซียน

ประกาศ 16/12/2014 17:45 น. อ่าน 251
กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศึกษาดูงาน กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศ 9/12/2014 12:14 น. อ่าน 250
ม.นครพนม ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557

ประกาศ 8/12/2014 18:13 น. อ่าน 225
ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 8/12/2014 11:30 น. อ่าน 222
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดหอพระพุทธพิทยมงคล ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศ 3/12/2014 06:40 น. อ่าน 252
คณะทำงานโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 20/11/2014 17:18 น. อ่าน 237
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม กับ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศ 20/11/2014 16:42 น. อ่าน 238
กีฬาน้องใหม่ เชื่อมสายใยด้วยกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ 20/11/2014 10:52 น. อ่าน 241
มูลนิธิรากแก้ว เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 20/11/2014 09:45 น. อ่าน 257
คณะผู้บริหาร ม.นครพนม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557

ประกาศ 20/11/2014 09:00 น. อ่าน 234
ม.นครพนม จัดแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน มหาวิทยาลัยนครพนม คัพ ครั้งที่ 4

ประกาศ 19/11/2014 18:10 น. อ่าน 236
คณะเกษตรและเทคโนโลยี จัดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

ประกาศ 19/11/2014 17:32 น. อ่าน 248
Dr.Jeremy Pragram จาก Edith cowan University,AUSTRALIA เยี่ยมชมคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ 17/11/2014 10:54 น. อ่าน 229
Mr. Luc Stevens UNDP ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่นน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 17/11/2014 10:53 น. อ่าน 238
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันมหาวิทยาลัยนครพนม มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2014

ประกาศ 13/11/2014 14:17 น. อ่าน 256
วิทยาลัยการบินนานาชาติ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการบินเตรียมความพร้อมสู่ AEC

ประกาศ 10/11/2014 18:37 น. อ่าน 281
มหาวิทยาลัยนครพนม มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2014

ประกาศ 10/11/2014 18:32 น. อ่าน 273
ม.นครพนม เข้าร่วมโครงการนครพนมเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข

ประกาศ 4/11/2014 17:11 น. อ่าน 234
งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2557

ประกาศ 30/10/2014 15:23 น. อ่าน 237
นักกีฬาชมรมรักบี้ฟุตบอล ม.นครพนม คว้าสองรางวัลจากการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ประเภท 7 คน ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2557

ประกาศ 28/10/2014 17:25 น. อ่าน 230
กฐินมหาสามัคคี มหาวิทยาลัยนครพนม ทอดถวายวัดธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ประกาศ 27/10/2014 16:40 น. อ่าน 255
ม.นครพนม รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

ประกาศ 21/10/2014 14:36 น. อ่าน 238
ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 5 ประจำภาคการศึกษา 2/2557

ประกาศ 14/10/2014 13:40 น. อ่าน 232
ม.นครพนม ร่วมสืบสานประเพณีไหลเรือไฟประจำปี 2557

ประกาศ 9/10/2014 16:22 น. อ่าน 232
ม.นครพนม จัดโครงการสังคีตริมโขงมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2557

ประกาศ 9/10/2014 16:21 น. อ่าน 245
ม.นครพนม ร่วมพิธีเปิดงานแสดงแสง สี เสียง อิ่มบุญอิ่มใจ ไหลเรือไฟนครพนม

ประกาศ 7/10/2014 09:52 น. อ่าน 230
ม.นครพนม ร่วมพิธีเปิดงานแสดงแสง สี เสียง "อิ่มบุญอิ่มใจ ไหลเรือไฟนครพนม"

ประกาศ 6/10/2014 17:16 น. อ่าน 239
ม.นครพนม ร่วมพิธีเปิดงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2557

ประกาศ 6/10/2014 17:15 น. อ่าน 228
ม.นครพนม ร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประกาศ 6/10/2014 17:13 น. อ่าน 225
ม.นครพนม ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จังหวัดนครพนม

ประกาศ 6/10/2014 17:12 น. อ่าน 228
ม.นครพนม ร่วมกิจกรรมBig cleaning day บ้านเนินสะอาด

ประกาศ 24/9/2014 17:05 น. อ่าน 252
ม.นครพนม ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล

ประกาศ 24/9/2014 17:04 น. อ่าน 235
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ชาญวิช สุวรรณพงศ์ ได้รับรางวัลบทความดีเด่น จากงานประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ระดับ ชาติ ครั้งที่ 1

ประกาศ 24/9/2014 17:03 น. อ่าน 239
นางสาวอุไรพร เชื้อสุก นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 15 รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศ 23/9/2014 15:34 น. อ่าน 243
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จัดเสวนา เรื่อง ศักยภาพและผลกระทบของการจัดการโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสนุกกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กรณีศึกษา : เส้นทางประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

ประกาศ 22/9/2014 18:51 น. อ่าน 265
โครงการพาน้องใหม่มหาวิทยาลัยนครพนม ไหว้พระธาตุพนม ประจำปี 2557

ประกาศ 22/9/2014 17:52 น. อ่าน 284
มหาวิทยาลัยนครพนม จัดแสดงผลงานเครื่องจักรอุตสาหกรรม ภายในงานมหกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (SITEX 2014)

ประกาศ 21/9/2014 15:11 น. อ่าน 262
กองพัฒนานักศึกษา จัดทดสอบสมรรถภาพนักกีฬา เตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ประกาศ 18/9/2014 10:33 น. อ่าน 232
คณะเกษตรและเทคโนโลยี จัดนิทรรศการผลการเรียนรู้และนำเสนอผลงานนักศึกษา

ประกาศ 17/9/2014 15:27 น. อ่าน 232
ม.นครพนม ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการจังหวัดนครพนม

ประกาศ 17/9/2014 15:26 น. อ่าน 244
สำนักวิทยบริการ จัดโครงการอบรมเรื่องเทคโนโลยีห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศ 10/9/2014 16:48 น. อ่าน 229
ม.นครพนม มอบเงินสนับสนุนโครงการรวมน้ำใจให้กาชาด

ประกาศ 10/9/2014 12:36 น. อ่าน 234
ม.นครพนม ร่วมงานโสเหล่ยามเช้า ประจำเดือนกันยายน 2557

ประกาศ 10/9/2014 12:35 น. อ่าน 244
พิธีไหว้ครู ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ 10/9/2014 11:31 น. อ่าน 428
โครงการจัดการความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพภายใน

ประกาศ 8/9/2014 11:08 น. อ่าน 236
มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการอบรมการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ 2557

ประกาศ 6/9/2014 11:09 น. อ่าน 222
ครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 3/9/2014 19:53 น. อ่าน 294
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ม.นครพนม กับ Osaka City University

ประกาศ 3/9/2014 19:38 น. อ่าน 238
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติครั้งที่ 6 “พลวัตการจัดการศึกษาในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน”

ประกาศ 25/8/2014 19:29 น. อ่าน 245
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คว้าเหรียญทองเทบิลเทนนิส (ชาย อายุไม่เกิน 18 ปี) ในการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศ 25/8/2014 19:28 น. อ่าน 251
โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาด้านกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ ประจำปี 2557

ประกาศ 25/8/2014 16:58 น. อ่าน 242
รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ

ประกาศ 25/8/2014 15:53 น. อ่าน 231
รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ประกาศ 25/8/2014 15:50 น. อ่าน 222
งานแถลงข่าวครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 22/8/2014 18:52 น. อ่าน 245
ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 22/8/2014 18:45 น. อ่าน 517
โครงการอบรมนักศึกษาโควตาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2557

ประกาศ 21/8/2014 11:01 น. อ่าน 238
โครงการประกวดผู้ประกาศและพิธีกรรายการโทรทัศน์มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3

ประกาศ 21/8/2014 09:57 น. อ่าน 237
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2557 โดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศ 14/8/2014 19:07 น. อ่าน 227
นักศึกษาจิตอาสา ม.นครพนม ติด 1 ใน 14 ทีม กับโครงการปัญญาชน คนทำดี ปีที่ 2

ประกาศ 11/8/2014 18:38 น. อ่าน 242
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ

ประกาศ 11/8/2014 18:36 น. อ่าน 265
ชาวมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

ประกาศ 8/8/2014 11:22 น. อ่าน 235
ม.นครพนม พบ ครู-อาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครพนม ประจำปี 2557

ประกาศ 7/8/2014 17:51 น. อ่าน 238
โครงการอบรมการพัฒนาอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม สู่ความเป็นเลิศ

ประกาศ 5/8/2014 20:52 น. อ่าน 247
โครงการอบรมนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2557

ประกาศ 5/8/2014 19:24 น. อ่าน 228
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน และมอบประกาศนียบัตร แก่ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินผู้ช่วย - เครื่องบิน รุ่นที่ 6 , นักบินพาณิชย์ตรี รุ่นที่ 11

ประกาศ 1/8/2014 11:39 น. อ่าน 226
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันสะพานเหล็ก ประจำปี 2557

ประกาศ 31/7/2014 18:19 น. อ่าน 227
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ

ประกาศ 28/7/2014 15:30 น. อ่าน 246
ม.นครพนม ร่วมโครงการเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

ประกาศ 28/7/2014 15:16 น. อ่าน 245
ห้องสมุดนี้...พีให้น้อง ปี 8

ประกาศ 28/7/2014 15:10 น. อ่าน 232
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (Mini_UKM) ครั้งที่ 9

ประกาศ 25/7/2014 14:06 น. อ่าน 236
มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมใจสืบสานประเพณีลงแขกดำนา

ประกาศ 23/7/2014 17:37 น. อ่าน 230
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

ประกาศ 22/7/2014 16:33 น. อ่าน 237
นักศึกษาชกมวยไทย(หญิง) ในโครงการกีฬา ม.นครพนม สามารถชนะคู่ต่อสู้ เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ประกาศ 18/7/2014 15:36 น. อ่าน 235
มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมกิจกรรมวันปล่อยปลาแห่งชาติลาว

ประกาศ 18/7/2014 11:05 น. อ่าน 244
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2557

ประกาศ 17/7/2014 18:46 น. อ่าน 238
ประชุมวิชาการด้านสุขภาพระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 (1st Nakhon Phanom National and International Conference in Healthcare (NPNICH))

ประกาศ 8/7/2014 17:21 น. อ่าน 246
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมโครงการบวชป่าและปลูกป่า ณ วัดพระบาทภูกระเเต

ประกาศ 8/7/2014 16:17 น. อ่าน 241
สำนักประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา ม.นครพนม จัดประชุมเรื่องแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 2/7/2014 10:54 น. อ่าน 219
เครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็ก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2557

ประกาศ 27/6/2014 11:08 น. อ่าน 295
พิธีไหว้ครูของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ 27/6/2014 10:49 น. อ่าน 251
โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ

ประกาศ 27/6/2014 10:32 น. อ่าน 239
พิธีลงนามความร่วมมือสหกิจศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยนครพนม และ U Zenmaya Phuket Hotel

ประกาศ 18/6/2014 12:03 น. อ่าน 235
สำนักงานอธิการบดี ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 อยู่ในระดับดี

ประกาศ 13/6/2014 17:57 น. อ่าน 251
ม.แม่ฟ้าหลวง เยี่ยมชมการดำเนินงานของ ม.นครพนม

ประกาศ 13/6/2014 17:50 น. อ่าน 237
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม รุ่นที่ 6

ประกาศ 11/6/2014 09:48 น. อ่าน 258
อธิการบดี ม.นครพนม ลงนามต่อสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับ Quang Binh University

ประกาศ 4/6/2014 13:14 น. อ่าน 236
ม.นครพนม ปิดการเรียนการสอนตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประกาศ 22/5/2014 22:24 น. อ่าน 240
ทีมหุ่นยนต์นาคาแห่งลุ่มน้ำโขง คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2557

ประกาศ 21/5/2014 16:51 น. อ่าน 239
โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเกษตรฝึกนักวิจัยในชุมชน

ประกาศ 21/5/2014 16:36 น. อ่าน 251
คณะผู้บริหาร มรภ.ร้อยเอ็ด ศึกษาดูงาน ม.นครพนม

ประกาศ 21/5/2014 16:31 น. อ่าน 238
นักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม สร้างชื่อเสียงนำเสนอเครื่องแกะกลีบกระเทียม ในรายการสมรภูมิไอเดีย

ประกาศ 12/5/2014 18:13 น. อ่าน 251
ม.นครพนม จัดงานแถลงข่าวนำเสนอผลงานเด่น

ประกาศ 12/5/2014 18:05 น. อ่าน 319
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33

ประกาศ 2/5/2014 18:15 น. อ่าน 247
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ผ่านเข้ารอบ 32 ทีม จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย

ประกาศ 2/5/2014 18:06 น. อ่าน 243
ม.นครพนม ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์

ประกาศ 17/4/2014 14:59 น. อ่าน 243
ศูนย์ศึกษาอนุภาคลุ่มน้ำโขง ม.นครพนม บริการวิชาการในโรงเรียนสามัญชนเผ่า มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สปป.ลาว

ประกาศ 2/4/2014 15:52 น. อ่าน 246
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาโลหะการ และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เดินทางไปบริการวิชาการที่วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ แขวงคำม่วน สปป.ลาว

ประกาศ 1/4/2014 16:57 น. อ่าน 231
เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 25/3/2014 14:03 น. อ่าน 225
การแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 14

ประกาศ 24/3/2014 14:02 น. อ่าน 245
โครงการอบรมนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2557

ประกาศ 19/3/2014 15:09 น. อ่าน 249
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 4 ประจำภาคการศึกษา (ภาคฤดูร้อน)

ประกาศ 18/3/2014 14:47 น. อ่าน 224
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

ประกาศ 14/3/2014 16:21 น. อ่าน 236
โครงการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลและการตกแต่งภาพ

ประกาศ 13/3/2014 17:30 น. อ่าน 253
สำนักวิทยบริการ จัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่

ประกาศ 13/3/2014 17:29 น. อ่าน 252
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ม.นครพนม จัดโครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิภัณฑ์ ณ สปป.ลาว

ประกาศ 5/3/2014 15:35 น. อ่าน 240
นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ บำเพ็ญประโยชน์และบริการวิชาการในแขวงคำม่วน สปป.ลาว

ประกาศ 5/3/2014 15:33 น. อ่าน 261
โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเกษตรบริการวิชาการสู่ชุมชน

ประกาศ 5/3/2014 15:32 น. อ่าน 233
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ศึกษาดูงาน สำนักวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม และกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศ 26/2/2014 15:20 น. อ่าน 249
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้รับ 3 รางวัลเกียรติยศ จากการประชุมวิชาการประจำปีของที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ(ทคพย.)

ประกาศ 25/2/2014 17:00 น. อ่าน 263
สังคีตริมโขงมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2557

ประกาศ 22/2/2014 13:35 น. อ่าน 231
ฝ่ายตรวจสอบภายใน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 21/2/2014 14:41 น. อ่าน 297
มหกรรมบริการวิชาการ เปิดบ้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2557

ประกาศ 20/2/2014 16:08 น. อ่าน 262
รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศ 18/2/2014 11:03 น. อ่าน 225
นักกีฬารักบี้ฟุตบอล ม.นครพนม คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ระดับ Bowl Division และ ระดับ Spoon Division ในการแข่งขัน Vientiane International Rugby Championship 2014

ประกาศ 18/2/2014 08:58 น. อ่าน 261
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL)

ประกาศ 18/2/2014 08:57 น. อ่าน 249
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงจัดสัมมนาเครือข่ายอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ประกาศ 13/2/2014 14:22 น. อ่าน 241
ม.นครพนม ลงนามความร่วมมือกับ อบจ.นครพนม และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม

ประกาศ 7/2/2014 12:56 น. อ่าน 237
เกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 17

ประกาศ 6/2/2014 16:40 น. อ่าน 254
ประธานสโมสรฟุตบอลนครพนม เอฟ ซี มอบเงินสนับสนุนด้านการกีฬามหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 5/2/2014 17:40 น. อ่าน 246
โครงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการของจังหวัดนครพนม เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558

ประกาศ 5/2/2014 17:27 น. อ่าน 242
งานแถลงข่าวเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 17

ประกาศ 29/1/2014 15:46 น. อ่าน 242
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ( WALAI AutoLib)

ประกาศ 29/1/2014 15:45 น. อ่าน 232
ฟุตบอลประเพณีมหาวิทยาลัยนครพนมกับมหาวิทยาลัยจำปาสัก ครั้งที่ 3

ประกาศ 25/1/2014 13:02 น. อ่าน 246
ผู้บริหารวิทยาลัย Yunnan Vocational College Of Tropical Crops เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 25/1/2014 12:59 น. อ่าน 236
ม.นครพนม และ ม.จำปาสัก ปรึกษาหารือโครงการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง

ประกาศ 24/1/2014 15:36 น. อ่าน 225
โครงการสัมมนาเรื่องกฎหมายการบริหารงานท้องถิ่นของประเทศไทย

ประกาศ 24/1/2014 15:34 น. อ่าน 243
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศ 22/1/2014 17:03 น. อ่าน 230
มหาวิทยาลัยนครพนม ลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศ 22/1/2014 16:43 น. อ่าน 233
โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเกษตร มหาวิทยาลัยนครพนมดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศ 21/1/2014 10:31 น. อ่าน 251
ฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม ม.นครพนม ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยท้องถิ่น สกว. จัดเวทีชาวบ้านวิจัยท้องถิ่นบ้านท่าเรือครั้งที่ 1

ประกาศ 21/1/2014 09:59 น. อ่าน 245
ชุดฝึกซ้อมมวยด้วยเป้าอิเลคทรอนิกส์ ของนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้า วิทยาลัยธาตุพนม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ครั้งที่ 6

ประกาศ 21/1/2014 09:26 น. อ่าน 250
วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ประกาศ 20/1/2014 16:44 น. อ่าน 226
งานการเจ้าหน้าที่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศ 20/1/2014 16:43 น. อ่าน 238
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ประกาศ 17/1/2014 14:44 น. อ่าน 231
นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ชนะเลิศการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน (ภาษาอีสาน) ระดับนานาชาติ

ประกาศ 17/1/2014 09:46 น. อ่าน 245
ผลงานนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้ารางวัลผลงานดี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากงาน NSC 2014

ประกาศ 15/1/2014 16:06 น. อ่าน 252
บุคลากรดีเด่นของสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2556

ประกาศ 13/1/2014 17:27 น. อ่าน 240
อธิการบดี ม.นครพนม มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ประกาศ 9/1/2014 09:29 น. อ่าน 233
รศ.สำรวจ อินแบน พร้อมคณะ เข้าพบอธิบดีกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว

ประกาศ 3/1/2014 11:08 น. อ่าน 254
อธิการบดี ม.นครพนม อวยพรปีใหม่ ท่านกงสุลลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น

ประกาศ 24/12/2013 17:55 น. อ่าน 244
Assoc.Prof.Toshifumi Yuji จากมหาวิทยาลัย Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น เยือน ม.นครพนม

ประกาศ 20/12/2013 16:20 น. อ่าน 241
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕

ประกาศ 18/12/2013 17:07 น. อ่าน 262
ม.นครพนม ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จังหวัดนครพนม

ประกาศ 9/12/2013 19:17 น. อ่าน 235
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2554-2555 มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 9/12/2013 19:03 น. อ่าน 281
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเทคนิคการสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ

ประกาศ 9/12/2013 18:19 น. อ่าน 226
ขอเชิญชมการแสดงดนตรีการกุศล เพื่อสบทบทุนบูรณะโบสถ์คริสต์บ้านคำเกิ้ม 128 ปี

ประกาศ 9/12/2013 18:06 น. อ่าน 255
โลหิตชาวมหาวิทยาลัยนครพนมถวายแด่พ่อหลวง

ประกาศ 28/11/2013 14:31 น. อ่าน 243
น้ำใจชาวมหาวิทยาลัยนครพนม สู่ผู้ประสบภัยในฟิลิปปินส์

ประกาศ 25/11/2013 11:59 น. อ่าน 238
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันมหาวิทยาลัยนครพนม-คำม่วน มาราธอนนานาชาติ 2013

ประกาศ 21/11/2013 16:49 น. อ่าน 249
ม.นครพนม หารือจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรม กับ ม.จำปาสัก สปป.ลาว

ประกาศ 20/11/2013 15:12 น. อ่าน 233
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศ 20/11/2013 14:17 น. อ่าน 248
วันที่สองของการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 20/11/2013 10:25 น. อ่าน 248
คณะผู้บริหาร ม.นครพนม ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกาศ 20/11/2013 09:28 น. อ่าน 226
การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st NPU GMS Conference International 2013)

ประกาศ 18/11/2013 14:35 น. อ่าน 243
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2556

ประกาศ 14/11/2013 11:34 น. อ่าน 240
รศ.สำรวจ อินแบน พร้อมคณะ ศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมชนเผ่า(ลำมหาไซ)

ประกาศ 13/11/2013 09:35 น. อ่าน 274
มหาวิทยาลัยนครพนม-คำม่วน มาราธอนนานาชาติ 2013

ประกาศ 11/11/2013 17:05 น. อ่าน 267
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

ประกาศ 11/11/2013 17:03 น. อ่าน 236
มหาวิทยาลัยนครพนมรวมพลังจุดประทีปแห่งปัญญา นำแสงสว่างคืนสู่สังคมไทย

ประกาศ 11/11/2013 06:29 น. อ่าน 240
ม.นครพนม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจุดประทีปแห่งปัญญา นำแสงสว่างคืนกลับสู่สังคมไทย

ประกาศ 7/11/2013 17:24 น. อ่าน 229
ชมรมคิด-DO จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไทย-ลาว ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนปะถมสมบูน สปป.ลาว

ประกาศ 5/11/2013 10:53 น. อ่าน 287
กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอมรมให้ความรู้แก่ผู้นำนักศึกษาในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการองค์การนักศึกษา

ประกาศ 5/11/2013 10:23 น. อ่าน 237
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ร่วมบันทึกเทปสารคดี Unseen บ้านคำเกิ้ม

ประกาศ 4/11/2013 15:43 น. อ่าน 259
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันมหาวิทยาลัยนครพนม -คำม่วน มาราธอนนานาชาติ 2013

ประกาศ 1/11/2013 13:11 น. อ่าน 249
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล

ประกาศ 30/10/2013 16:07 น. อ่าน 271
บทเพลงประเพณีศรีโคตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดี สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2556

ประกาศ 30/10/2013 09:35 น. อ่าน 244
ทีมลูกพระธาตุส่งเครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็กเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปตท. ประจำปี 2556 (PTT YOUTH CAMP 2013)

ประกาศ 29/10/2013 10:28 น. อ่าน 274
เรือไฟนาวาพระพิรุณ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทสวยงาม จากการประกวดเรือไฟประจำปี 2556

ประกาศ 20/10/2013 09:58 น. อ่าน 252
ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

ประกาศ 19/10/2013 10:12 น. อ่าน 227
ร่วมชม ร่วมเชียร์ เรือไฟมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 18/10/2013 18:26 น. อ่าน 249
กองทัพอากาศ มอบเครื่องหมายความสามารถกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ ให้กับอธิการบดี มนพ.

ประกาศ 17/10/2013 19:51 น. อ่าน 382
มหาวิทยาลัยนครพนม รวมพลังน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ประกาศ 14/10/2013 09:50 น. อ่าน 249
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ระบบรับตรงรอบที่ 1

ประกาศ 10/10/2013 16:31 น. อ่าน 236
ม.นครพนม เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จังหวัดนครพนม ประจำปี 2556

ประกาศ 8/10/2013 13:03 น. อ่าน 244
ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดนครพนม จัดงานมุทิตาจิตแก่ รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์

ประกาศ 4/10/2013 20:37 น. อ่าน 240
อธิการบดี ม.นครพนม เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

ประกาศ 4/10/2013 19:00 น. อ่าน 232
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี (ภาคพิเศษ)

ประกาศ 2/10/2013 11:41 น. อ่าน 243
มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมงานเลี้ยงอำลาผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

ประกาศ 26/9/2013 12:20 น. อ่าน 233
รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงฯบริการวิชาการและทัศนศึกษาในแขวงคำม่วน สปป.ลาว

ประกาศ 23/9/2013 15:32 น. อ่าน 345
รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ประกาศ 20/9/2013 10:03 น. อ่าน 227
วิทยาลัยธาตุพนม จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง

ประกาศ 19/9/2013 17:09 น. อ่าน 242
นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ

ประกาศ 10/9/2013 15:13 น. อ่าน 254
โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ 1/2556 (วันที่สาม)

ประกาศ 10/9/2013 14:59 น. อ่าน 233
การประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายวิจัยและพัฒนาระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ

ประกาศ 10/9/2013 10:18 น. อ่าน 263
มหาวิทยาลัยนครพนมเร่งสร้างศูนย์เรียนรู้การเกษตรแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศ 9/9/2013 10:14 น. อ่าน 397
โครงการอบรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 6/9/2013 17:07 น. อ่าน 247
โครงการประกวดผู้ประกาศและพิธีกรรายการโทรทัศน์มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2

ประกาศ 6/9/2013 17:05 น. อ่าน 260
พิธีลงเสาเอกอาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ 6/9/2013 16:45 น. อ่าน 275
สานสัมพันธ์น้องใหม่เชื่อมสายใยด้วยกีฬา ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศ 6/9/2013 16:34 น. อ่าน 265
ครบรอบ 8 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 5/9/2013 10:58 น. อ่าน 283
โครงการเปิดโลกบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม 2556

ประกาศ 29/8/2013 11:25 น. อ่าน 237
โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ 1/2556

ประกาศ 28/8/2013 21:58 น. อ่าน 237
สัมมนาการเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเข้าสู่ธุรกิจการขนส่งทางอากาศใน AEC

ประกาศ 24/8/2013 11:50 น. อ่าน 279
ค่ายอาสาพัฒนาและบริการวิชาการ ณ แขวงคำม่วน สปป.ลาว

ประกาศ 23/8/2013 15:24 น. อ่าน 266
แถลงข่าว ครบรอบ 8 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 21/8/2013 11:03 น. อ่าน 246
มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังบำเพ็ญประโยชน์บริการวิชาการในแขวงคำม่วน สปป.ลาว

ประกาศ 16/8/2013 16:47 น. อ่าน 272
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ม.นครพนม ปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนแผนกศึกษาธิการและกีฬา นครหลวงเวียงจันทน์

ประกาศ 16/8/2013 16:46 น. อ่าน 237
โครงการสานฝัน..ปันรัก ครั้งที่ 1

ประกาศ 16/8/2013 16:44 น. อ่าน 240
พาน้องใหม่ไหว้พระธาตุพนม ปี 2556

ประกาศ 14/8/2013 18:29 น. อ่าน 256
จับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชินี มหาวิทยาลัยนครพนม คัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556

ประกาศ 10/8/2013 20:30 น. อ่าน 241
ม.นครพนม พบ ครู-อาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ประกาศ 7/8/2013 20:32 น. อ่าน 249
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.นครพนม ศึกษาดูงานด้านประชาสัมพันธ์ ม.ขอนแก่น และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

ประกาศ 6/8/2013 15:38 น. อ่าน 231
มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมใจ บำเพ็ญประโยชน์

ประกาศ 5/8/2013 13:31 น. อ่าน 243
สังคีตริมโขงและ NPU music festival 2013

ประกาศ 30/7/2013 14:08 น. อ่าน 223
กีฬาสัมพันธ์ไทย-ลาว ระหว่าง วิทยาลัยธาตุพนม กับ โรงเรียนเทคนิค-วิชาชีพสะหวันนะเขต

ประกาศ 29/7/2013 18:03 น. อ่าน 278
โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฎิบัติการ Web design สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ประกาศ 29/7/2013 18:00 น. อ่าน 225
ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ประกาศ 24/7/2013 13:33 น. อ่าน 221
ม.นครพนม บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556

ประกาศ 18/7/2013 10:57 น. อ่าน 248
มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมพิธีวันปล่อยพันธุ์ปลา สปป.ลาว

ประกาศ 16/7/2013 11:10 น. อ่าน 236
ม.นครพนม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันลุ่มน้ำโขง

ประกาศ 15/7/2013 12:46 น. อ่าน 219
คณะเกษตรและเทคโนโลยี จัดฝึกอบรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ประกาศ 13/7/2013 14:39 น. อ่าน 275
ม.นครพนม รับรางวัลภารกิจหลักดีเด่น จาก กบข.

ประกาศ 8/7/2013 16:45 น. อ่าน 255
ทบทวนตัวบ่งชี้และกระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา

ประกาศ 5/7/2013 11:32 น. อ่าน 243
ชมรมรักบี้ฟุตบอล ม.นครพนม (ทีมชาย) คว้ารางวัลรองชนะเลิศ จากการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ประเภท 7 คน ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทย ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศ 3/7/2013 15:27 น. อ่าน 244
กองนโยบายและแผน ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557

ประกาศ 3/7/2013 12:17 น. อ่าน 224
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบินรุ่น CPL-11 และ MPL-06

ประกาศ 25/6/2013 16:03 น. อ่าน 242
ศูนย์ศึกษาอุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ม.นครพนม อบรมการผลิตสารชีวภาพและจัดทำแปลงสาธิตในแขวงคำม่วน สปป.ลาว

ประกาศ 24/6/2013 11:04 น. อ่าน 247
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศ 20/6/2013 16:13 น. อ่าน 401
สภามหาวิทยาลัย ม.นพ. มีมติให้ ผศ.ดร.สนั่น ศรีสุข ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกาศ 14/6/2013 15:44 น. อ่าน 313
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556

ประกาศ 12/6/2013 16:02 น. อ่าน 231
โครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้นแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2556

ประกาศ 7/6/2013 15:58 น. อ่าน 253
โครงการศึกษาศักยภาพจังหวัดนครพนมและมหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการ

ประกาศ 7/6/2013 15:44 น. อ่าน 227
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหา

ประกาศ 7/6/2013 15:33 น. อ่าน 256
ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศ 28/5/2013 15:40 น. อ่าน 249
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม รุ่นที่ 5

ประกาศ 28/5/2013 09:43 น. อ่าน 249
อธิการบดีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับ ม.นครพนม

ประกาศ 27/5/2013 16:50 น. อ่าน 232
ม.นครพนม ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการ

ประกาศ 21/5/2013 09:51 น. อ่าน 255
ตัวแทนนักศึกษา ม.นครพนม ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ประกาศ 21/5/2013 09:50 น. อ่าน 230
ครบรอบ 6 ปี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม

ประกาศ 17/5/2013 16:32 น. อ่าน 248
สมศ. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม ม.นครพนม ระดับอุมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา

ประกาศ 17/5/2013 13:10 น. อ่าน 233
Big Cleaning Day ประจำปี 2556

ประกาศ 12/5/2013 10:53 น. อ่าน 220
1 ทอง 1 เงิน 2 ทองแดง ความสำเร็จของทีมนักกีฬา ม.นครพนม

ประกาศ 8/5/2013 21:35 น. อ่าน 245
ร่วมส่งกำลังใจ เชียร์นักกีฬา ม.นครพนม ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสังกัด สกอ.ครั้งที่ 32

ประกาศ 3/5/2013 16:52 น. อ่าน 263
สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ครั้งที่ 1 (Big Cleaning Day)

ประกาศ 3/5/2013 15:14 น. อ่าน 250
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ม.นครพนม ชนะเลิศการประกวดคำขวัญเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของสังคมไทยให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม

ประกาศ 30/4/2013 10:28 น. อ่าน 235
ม.นครพนม ดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศ 30/4/2013 10:04 น. อ่าน 234
รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 28/4/2013 15:17 น. อ่าน 244
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๓

ประกาศ 3/4/2013 18:26 น. อ่าน 285
รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกาศ 26/3/2013 17:21 น. อ่าน 224
บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด มอบอุปกรณ์สื่อการเรียนแก่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกาศ 16/3/2013 13:29 น. อ่าน 238
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระพุทธพิทยมงคล และหอพระประจำมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 16/3/2013 13:06 น. อ่าน 249
มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 Regional Research Expo 2013

ประกาศ 14/3/2013 10:22 น. อ่าน 224
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดเสวนาเรื่องการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย

ประกาศ 7/3/2013 12:01 น. อ่าน 223
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มอบภาพถ่ายเมืองนครพนม แก่เทศบาลเมืองนครพนม

ประกาศ 7/3/2013 11:26 น. อ่าน 221
ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบเงินรางวัลแก่นักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม

ประกาศ 5/3/2013 18:23 น. อ่าน 248
รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา

ประกาศ 26/2/2013 15:58 น. อ่าน 227
อบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการสอน/คำสอน,ตำรา/บทความ

ประกาศ 22/2/2013 11:08 น. อ่าน 230
อบรมผู้บริหารระดับกลาง

ประกาศ 22/2/2013 11:07 น. อ่าน 233
นิทรรศการภาพถ่าย ชุด

ประกาศ 22/2/2013 11:05 น. อ่าน 221
อธิการบดี บรรยายพิเศษเรื่องการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองควรรู้

ประกาศ 14/2/2013 14:57 น. อ่าน 222
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์และตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี

ประกาศ 13/2/2013 15:54 น. อ่าน 223
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 16

ประกาศ 11/2/2013 10:48 น. อ่าน 236
ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 16

ประกาศ 7/2/2013 11:04 น. อ่าน 216
นักศึกษาคณะเกษตรและเทคโนโลยี นำเสนอผลงานวิจัย

ประกาศ 30/1/2013 16:17 น. อ่าน 253
Internet ม.นครพนม ไม่สามารถใช้ได้ชั่วคราว

ประกาศ 30/1/2013 09:24 น. อ่าน 231
นักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โครงการกล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน

ประกาศ 25/1/2013 10:52 น. อ่าน 253
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง ที่ผ่านการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตร

ประกาศ 24/1/2013 15:46 น. อ่าน 250
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ศักยภาพความพร้อมด้านการค้าชายแดนจังหวัดนครพนม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศ 18/1/2013 14:31 น. อ่าน 220
สถาบันภาษา เปิดอบรมภาษาเวียดนามระดับเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป ด่วน!!!!รับจำนวนจำกัด

ประกาศ 18/1/2013 10:45 น. อ่าน 229
พิธีลงนามร่วมมือในการสนับสนุโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

ประกาศ 15/1/2013 09:26 น. อ่าน 222
ประกาศสรรหาคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี

ประกาศ 14/1/2013 15:22 น. อ่าน 224
รศ.ดร.ประสาท อิศรปรีดา ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อีกหนึ่งวาระ

ประกาศ 10/1/2013 17:22 น. อ่าน 301
วิทยาลัยการบินนานาชาติ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรีและโท

ประกาศ 10/1/2013 16:55 น. อ่าน 539
การแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประกาศ 8/1/2013 17:42 น. อ่าน 242
อธิการบดีร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง 9 จังหวัด 3 ประเทศ

ประกาศ 4/1/2013 10:31 น. อ่าน 233
อธิการบดี ม.นพ. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

ประกาศ 3/1/2013 16:19 น. อ่าน 226
Download ส.ค.ส. ม.นครพนม

ประกาศ 28/12/2012 13:21 น. อ่าน 401
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม ที่ได้เข้ารอบ 3 ทีมสุดท้าย โครงการ

ประกาศ 26/12/2012 15:53 น. อ่าน 244
อธิการบดีและคณะอาจารย์ เข้าร่วมงาน The 7th GMSARN International Conference 2012

ประกาศ 26/12/2012 10:53 น. อ่าน 225
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ม.นครพนม นำนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ไปทัศนศึกษาในแขวงคำม่วน สปป.ลาว

ประกาศ 24/12/2012 09:05 น. อ่าน 247
ด่วน!!!! ขอเชิญนักศึกษา ม.นพ. เข้ารับเลือกเป็นกรรมการจัดงาน The 4th University Scholars Leadership Symposium 2013 ที่ฟิลิปปินส์

ประกาศ 7/12/2012 14:06 น. อ่าน 310
พิธีลงนามความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการบุกรุกทำลายพันธุ์ไม้พะยูง

ประกาศ 6/12/2012 09:56 น. อ่าน 234
พิธีลงนามร่วมมือทางวิชาการ กับ Yunnan College of Tropical Crops

ประกาศ 6/12/2012 09:03 น. อ่าน 239
รายการ “มูลมังอีสาน” รายการวิทยุดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับประเทศประจำปี 2555

ประกาศ 4/12/2012 17:02 น. อ่าน 244
รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประกาศ 16/11/2012 16:39 น. อ่าน 228
คอนเสิร์ตการกุศลเปียโนและฮาล์ฟ

ประกาศ 16/11/2012 14:43 น. อ่าน 238
ม.นครพนม-คำม่วน มาราธอนนานาชาติ 2012

ประกาศ 12/11/2012 11:20 น. อ่าน 260
ม.นพ. มอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเขตพื้นที่นครพนม

ประกาศ 8/11/2012 14:50 น. อ่าน 230
ทีมฟุตบอล ม.นครพนม แชมป์กลุ่ม C เป็นตัวแทน ภาคอีสานตอนบน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ประกาศ 6/11/2012 16:42 น. อ่าน 266
คณะผู้บริหาร ม.นพ. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

ประกาศ 6/11/2012 16:35 น. อ่าน 242
งานแถลงข่าวคอนเสริต์การกุศลและมาราธอนนานาชาติ 2012

ประกาศ 2/11/2012 10:15 น. อ่าน 237
เรือไฟ ไหลขึ้นฟ้า ในงานประเพณีไหลเรือไฟนครพนม ประจำปี 2555

ประกาศ 24/10/2012 12:23 น. อ่าน 244
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียนกินนอนสามัญชนเผ่า แขวงคำม่วน สปป.ลาว

ประกาศ 16/10/2012 14:13 น. อ่าน 244
บริษัทโตโยต้านครพนม (1992) จำกัด มอบทุนสนับสนุนทีมฟุตบอล ม.นครพนม

ประกาศ 3/10/2012 19:02 น. อ่าน 257
เรือบ่าว ม.นครพนม

ประกาศ 3/10/2012 18:43 น. อ่าน 241
เชิญชมการแสดงเปียโนและฮาร์พ “พระพร ณ นครพนม Blessings in Nakhon Phanom”

ประกาศ 28/9/2012 11:56 น. อ่าน 238
นายมาโนช สุวรรณสาร ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล

ประกาศ 25/9/2012 11:13 น. อ่าน 260
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม เรื่องการพัฒนาจังหวัดด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ประกาศ 14/9/2012 16:09 น. อ่าน 264
สาขาวิชาพืชศาสตร์ ม.นครพนม ทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร

ประกาศ 14/9/2012 11:12 น. อ่าน 290
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์(หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)เข้าร่วมการสัมมนาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4

ประกาศ 12/9/2012 15:53 น. อ่าน 241
สำนักวิชาศึกษาทั่วไปนำนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติและทัศนศึกษาในแขวงคำม่วน สปป.ลาว

ประกาศ 12/9/2012 15:30 น. อ่าน 266
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการระดับชาติคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1

ประกาศ 10/9/2012 14:12 น. อ่าน 224
เวทีสาธารณะ ลานคนเมือง คุยเฟื่อง เรื่องนครพนม

ประกาศ 10/9/2012 11:08 น. อ่าน 238
การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

ประกาศ 7/9/2012 12:30 น. อ่าน 230
2 กันยายน 2555 ครบรอบ 7 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 3/9/2012 16:24 น. อ่าน 254
ประกาศผลรางวัลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์

ประกาศ 29/8/2012 17:38 น. อ่าน 237
มหาวิทยาลัยนครพนมบริการวิชาการสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ประกาศ 25/8/2012 14:53 น. อ่าน 248
มหาวิทยาลัยนครพนม รับมอบพระไตรปิฎกภาษาไทย พร้อมตู้พระไตรปิฎกไม้สัก จาก สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ประกาศ 22/8/2012 12:11 น. อ่าน 237
ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

ประกาศ 22/8/2012 03:28 น. อ่าน 239
โครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม (ช่วงที่ 2)

ประกาศ 22/8/2012 03:16 น. อ่าน 228
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง ม.นครพนม กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ประกาศ 22/8/2012 03:08 น. อ่าน 227
บริการวิชาการเรื่องการขยายเครือข่ายผู้ผลิตเนื้อโคคุณภาพดีด้วยผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลัง

ประกาศ 15/8/2012 14:34 น. อ่าน 234
ทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยนครพนม ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลอำเภอคัพ (ไทคัพ) ครั้งที่ 11

ประกาศ 15/8/2012 13:57 น. อ่าน 242
ม.นครพนม จัดกิจกรรมถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ประกาศ 11/8/2012 10:22 น. อ่าน 240
โครงการ “ร้อยมะลิ ล้อมดวงใจ มอบให้แม่”

ประกาศ 9/8/2012 12:11 น. อ่าน 239
การประกวดผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการโทรทัศน์มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1

ประกาศ 8/8/2012 10:14 น. อ่าน 254
กีฬาน้องใหม่ เชื่อมสายใยด้วยกีฬา ประจำปี 2555

ประกาศ 30/7/2012 10:25 น. อ่าน 275
ผลการเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 27/7/2012 10:36 น. อ่าน 252
ม.นครพนม จัดกิจกรรมถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ประกาศ 24/7/2012 11:25 น. อ่าน 242
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555

ประกาศ 24/7/2012 09:37 น. อ่าน 221
อธิการบดี National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 20/7/2012 13:36 น. อ่าน 304
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ศึกษาดูงาน ม.นครพนม

ประกาศ 20/7/2012 11:43 น. อ่าน 232
ม.นครพนม ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดฟรีคอนเสิร์ต Kobayashi/Gray Duo

ประกาศ 19/7/2012 16:14 น. อ่าน 231
NPU Channel สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครผู้ประกาศข่าวและพิธีกรดำเนินรายการ

ประกาศ 16/7/2012 16:33 น. อ่าน 224
พิธีมอบดวงประทีป ประจำปี 2555

ประกาศ 13/7/2012 12:55 น. อ่าน 373
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555

ประกาศ 5/7/2012 19:15 น. อ่าน 391
กิจกรรม เดิน–วิ่ง Olympic Day 2012

ประกาศ 3/7/2012 15:33 น. อ่าน 254
ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ครั้งที่ 3/2555

ประกาศ 2/7/2012 10:26 น. อ่าน 239
วิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ปรับปรุง 2555)

ประกาศ 27/6/2012 09:03 น. อ่าน 240
โครงการค่ายเยาวชน3ประเทศ 9จังหวัด เชื่อมสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (AEC)

ประกาศ 27/6/2012 08:57 น. อ่าน 229
การประกวดดาว เดือน และดาวเทียม มหาวิทยาลัยนครพนมประจำปีการศึกษา 2555

ประกาศ 22/6/2012 12:26 น. อ่าน 410
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่จังหวัดนครพนม

ประกาศ 20/6/2012 11:37 น. อ่าน 236
ผลงานวิจัยอาจารย์ ม.นครพนม ตีพิมพ์ใน asia research news จากประเทศอังกฤษ 2012

ประกาศ 11/6/2012 11:14 น. อ่าน 245
พิธีเททองหล่อพระพุทธพิทยมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 8/6/2012 17:40 น. อ่าน 232
พิธีปฐมนิเทศ

ประกาศ 7/6/2012 08:28 น. อ่าน 239
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Da nang University Of Technology และ Vinh University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ประกาศ 30/5/2012 09:26 น. อ่าน 240
อธิการบดีแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

ประกาศ 29/5/2012 16:30 น. อ่าน 232
โครงการอบรม STAFF มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2555

ประกาศ 28/5/2012 09:58 น. อ่าน 220
นักฟุตบอล ม.นครพนม มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 (รอบคัดเลือกตัวแทน เขต 4)

ประกาศ 25/5/2012 10:33 น. อ่าน 225
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ในการทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพนานาชาติ

ประกาศ 24/5/2012 11:47 น. อ่าน 224
ทีมฟุตบอล ม.นครพนม คว้ารางวัลชนะเลิศฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (รอบคัดเลือกตัวแทน เขต 4)

ประกาศ 24/5/2012 09:42 น. อ่าน 229
โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น “1 ช่วย 9” (ระยะที่ 2)

ประกาศ 24/5/2012 09:23 น. อ่าน 232
โครงการอบรมผู้บริหารระดับกลาง

ประกาศ 23/5/2012 09:37 น. อ่าน 251
ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ม.ขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ม.นครพนม

ประกาศ 18/5/2012 13:40 น. อ่าน 227
ลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ประกาศ 18/5/2012 13:20 น. อ่าน 236
อธิการบดีกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 16/5/2012 16:23 น. อ่าน 222
งานแถลงข่าวและพบปะสื่อมวลชน ครั้งที่ 2/2555

ประกาศ 15/5/2012 16:25 น. อ่าน 230
โครงการภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ประกาศ 15/5/2012 15:10 น. อ่าน 223
นายก อบต.ขามเฒ่า และชาวบ้าน ได้เดินทางมาให้กำลังอธิการบดี

ประกาศ 10/5/2012 10:40 น. อ่าน 242
พิธีไถ่ชีวิตกระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 58 พรรษา

ประกาศ 7/5/2012 14:30 น. อ่าน 232
อาชีวะดึงมหาวิทยาลัยนครพนมร่วมผลิตบุคลกรคุณภาพ

ประกาศ 7/5/2012 14:11 น. อ่าน 224
โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ผอ.รพ.สต.)

ประกาศ 24/4/2012 10:19 น. อ่าน 225
พิธีประดับปีกและมอบประกาศนียบัตรศิษย์การบินที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินผู้ช่วย - เครื่องบิน MPL รุ่นที่ 2 และเลี้ยงต้อนรับศิษย์การบิน MPL รุ่นที่ 4

ประกาศ 24/4/2012 10:14 น. อ่าน 271
วิทยาลัยการบินนานาชาติ ร่วมลงนามความร่วมมือบริษัท ไทยไฟล์ทเทรนนิ่ง จำกัด และสถาบันการศึกษาด้านการบิน

ประกาศ 23/4/2012 09:36 น. อ่าน 236
ร่วมส่งกำลังใจให้กับนักกีฬามหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 19/4/2012 09:41 น. อ่าน 224
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2554

ประกาศ 29/3/2012 14:17 น. อ่าน 292
ม.นครพนม ร่วมออกบูธในงาน 2012 Taiwan – Thailand Education Forum

ประกาศ 27/3/2012 09:55 น. อ่าน 234
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วม ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1

ประกาศ 26/3/2012 14:41 น. อ่าน 237
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ม.นครพนม จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2555

ประกาศ 19/3/2012 09:54 น. อ่าน 249
งานการเจ้าหน้าที่จัดอบรมเรื่อง “เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินผลการเรียน”

ประกาศ 15/3/2012 11:23 น. อ่าน 238
งานการเจ้าหน้าที่จัดโครงการอบรมระบบ NPUPMS

ประกาศ 14/3/2012 10:00 น. อ่าน 227
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เยือนมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 8/3/2012 14:44 น. อ่าน 263
พิธีลงนามความร่วมมือสหกิจศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยนครพนมและโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

ประกาศ 6/3/2012 13:31 น. อ่าน 302
พิธีมอบใบสัมฤทธิผลทางการศึกษา และพิธีสำเร็จการศึกษาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

ประกาศ 5/3/2012 09:43 น. อ่าน 251
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น

ประกาศ 1/3/2012 11:29 น. อ่าน 290
โครงการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554

ประกาศ 1/3/2012 10:53 น. อ่าน 232
การประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 1/2555

ประกาศ 27/2/2555 11:21 น. อ่าน 223
โครงการอมรมเรื่อง “ กลยุทธ์การทำการตลาดในยุค 3G”

ประกาศ 22/2/2555 10:18 น. อ่าน 228
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ม.นครพนม

ประกาศ 22/2/2555 08:48 น. อ่าน 264
โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2554

ประกาศ 21/2/2555 15:22 น. อ่าน 223
งานคอมพ์ แอนด์ โมบาย เฟสติวัล นครพนม 2012

ประกาศ 21/2/2555 14:52 น. อ่าน 230
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 16/2/2555 16:09 น. อ่าน 240
พิธีเปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 15

ประกาศ 16/2/2555 14:40 น. อ่าน 254
การแสดงวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ 8/2/2555 11:20 น. อ่าน 247
การแสดงวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีนครพนม

ประกาศ 8/2/2555 11:12 น. อ่าน 233
แถลงข่าวเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 15

ประกาศ 8/2/2555 10:53 น. อ่าน 226
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ The First GMS Inter-University English Speech Competition

ประกาศ 3/2/2555 16:27 น. อ่าน 240
การแสดงวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

ประกาศ 1/2/2555 14:27 น. อ่าน 270
กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 6

ประกาศ 1/2/2555 11:17 น. อ่าน 244
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม เปิดบ้านบริการวิชาการสู่ชุมชน

ประกาศ 1/2/2555 09:43 น. อ่าน 230
โครงการการบริหารจัดการความรู้สำนักงานอธิการบดี หัวข้อ บุคลิกภาพและการแต่งกาย

ประกาศ 23/1/2555 10:34 น. อ่าน 226
มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 5

ประกาศ 20/1/2555 09:47 น. อ่าน 237
คาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคนใหม่

ประกาศ 19/1/2555 11:21 น. อ่าน 236
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555

ประกาศ 18/1/2555 08:47 น. อ่าน 227
การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ม.นครพนม และ ม.จำปาสัก (ลาว) ครั้งที่ 2

ประกาศ 21/12/2554 14:02 น. อ่าน 256
แถลงข่าวช่วยฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 2554

ประกาศ 21/12/2554 13:46 น. อ่าน 233
พิธีลงนามความร่วมมือแผนพัฒนาสถานศึกษาในเครือข่ายตามโครงการ “1 ช่วย 9”

ประกาศ 9/12/2554 09:39 น. อ่าน 223
พิธีปฐมนิเทศการศึกษาศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินผู้ช่วย-เครื่องบิน รุ่นที่ 3

ประกาศ 7/12/2554 13:41 น. อ่าน 255
วันพ่อแห่งชาติ ปี 2554

ประกาศ 6/12/2554 15:15 น. อ่าน 221
โครงการบริจาคโลหิต 84,000 ซีซี ชาวมหาวิทยาลัยนครพนมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง

ประกาศ 30/11/2554 10:07 น. อ่าน 234
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ส่งมอบหุ่นทำคลอด ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพหุ่นทำคลอด

ประกาศ 28/11/2554 09:50 น. อ่าน 226
มหาวิทยาลัยนครพนมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนสามัญชนเผ่า แขวงคำม่วน สปป.ลาว

ประกาศ 28/11/2554 09:25 น. อ่าน 254
โครงการวันเกี่ยวข้าว

ประกาศ 28/11/2554 09:15 น. อ่าน 230
บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2554

ประกาศ 24/11/2554 08:55 น. อ่าน 237
พิธีอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา

ประกาศ 22/11/2554 08:47 น. อ่าน 221
มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ประกาศ 16/11/2554 14:55 น. อ่าน 217
พิธีมอบจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อบำบัดน้ำเสียช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศ 16/11/2554 12:58 น. อ่าน 214
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ประกาศ 14/11/2554 09:02 น. อ่าน 223
จิตอาสา ม.นครพนม มอบน้ำดื่ม

ประกาศ 9/11/2554 14:15 น. อ่าน 260
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 3 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศ 1/11/2554 10:02 น. อ่าน 243
เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (นครพนมซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 2011)

ประกาศ 31/10/2554 09:56 น. อ่าน 235
ม.นพ. มอบเงินแก่สภากาชาด จ.นครพนม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ประกาศ 25/10/2554 16:18 น. อ่าน 221
พวงมาลา ม.นพ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2554

ประกาศ 25/10/2554 16:04 น. อ่าน 234
โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงาน ม.นครพนม รุ่นที่ 4

ประกาศ 25/10/2554 15:28 น. อ่าน 245
กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2554

ประกาศ 23/10/2554 23:40 น. อ่าน 242
คณะกรรมการบริหาร ม.นครพนม ศึกษาดูงานพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงและมหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ

ประกาศ 20/10/2554 16:38 น. อ่าน 225
สัมมนาวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กับการผลิตบัณฑิตอุดมศึกษาและช่างฝีมือ

ประกาศ 13/10/2554 10:48 น. อ่าน 231
เรือไฟนาวาพระพิรุณ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทสวยงาม จากการประกวดเรือไฟประจำปี 2554

ประกาศ 13/10/2554 09:20 น. อ่าน 277
นายโสภณ เพชรสว่าง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 7/10/2554 14:51 น. อ่าน 240
โครงการจัดทำข้อสอบฐานสมรรถนะระดับอาชีวศึกษา

ประกาศ 6/10/2554 17:57 น. อ่าน 235
วิทยาลัยการบินนานาชาติ ทำบุญเปิดอาคารสำนักการฝึกบิน

ประกาศ 3/10/2554 15:50 น. อ่าน 243
งานมุฑิตาจิตจังหวัดนครพนม

ประกาศ 30/9/2554 16:21 น. อ่าน 231
การประชุมวิชาการสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 27

ประกาศ 24/9/2554 23:51 น. อ่าน 231
อธิการบดีร่วมมอบของรางวัลโครงการรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2554

ประกาศ 22/9/2554 15:06 น. อ่าน 221
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มาศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 14/9/2554 13:58 น. อ่าน 232
อธิการบดี มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีกับ ฯพณฯ บุญรื่น ศรีธเรศ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ 12/9/2554 09:45 น. อ่าน 223
สำนักบัณฑิตศึกษา ม.นครพนม จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ 11/9/2554 19:34 น. อ่าน 235
งานเฉลิมฉลองครบรอบ 6 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 6/9/2554 05:52 น. อ่าน 262
ผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ครั้งที่ 3

ประกาศ 2/9/2554 00:51 น. อ่าน 279
ผลการสอบแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 3

ประกาศ 31/8/2554 19:48 น. อ่าน 222
งานแถลงข่าวการจัดงานครบรอบ 6 ปีวันคล้ายวันสถาปนาและแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่

ประกาศ 29/8/2554 16:21 น. อ่าน 248
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยกว่างบิ่ง

ประกาศ 25/8/2554 15:01 น. อ่าน 227
อธิการบดีมอบทุนกีฬาผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาให้กับนักกีฬาฟุตบอลดิวิชั่น 2 นครพนมเอฟซี

ประกาศ 23/8/2554 18:19 น. อ่าน 226
คณะกรรมการ กพร. มนพ. ศึกษาดูงาน สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มข.

ประกาศ 23/8/2554 00:05 น. อ่าน 223
เสวนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Present and Future Problems, Solutions and Opportunities of Para Rubber in Thailand, Laos and Vietnam” ณ มหาวิทยาลัยจำปาสัก

ประกาศ 16/8/2554 19:28 น. อ่าน 217
พิธีบายศรีอวยพร อ.สมศักดิ์ ตันติวิวัฒน์ และภรรยา ผู้มอบศาสนวัตถุ 12 ศาสนาสำคัญของโลก ให้กับ ม.นครพนมและมูลนิธิร้อยเอก ชั้น-พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

ประกาศ 15/8/2554 12:39 น. อ่าน 225
12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ

ประกาศ 15/8/2554 12:36 น. อ่าน 222
ม.นครพนม จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554

ประกาศ 11/8/2554 15:58 น. อ่าน 266
ครบรอบ 4 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ 5/8/2554 11:38 น. อ่าน 233
เสวนาพิเศษ หัวข้อ จังหวัดนครพนมกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

ประกาศ 5/8/2554 10:57 น. อ่าน 225
คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ร่วมงานวันนักประดิษฐ์ภูมิภาคเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ มรภ.อุดรธานี

ประกาศ 5/8/2554 10:55 น. อ่าน 222
อธิการบดี ม.นครพนม เข้าเยี่ยมคารวะเจ้าแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประกาศ 5/8/2554 10:52 น. อ่าน 227
พิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบินเป็นกิตติมศักดิ์

ประกาศ 28/7/2554 10:35 น. อ่าน 231
โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝีกอบรมการเกษตรในที่ดินสาธารณประโยชน์โคกหนองแสง

ประกาศ 26/7/2554 18:52 น. อ่าน 234
โครงการสานสัมพันธ์น้องใหม่เชื่อมสายใยด้วยกีฬาและเฟ้นหาดาว เดือน และดาวเทียมมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2554

ประกาศ 25/7/2554 01:57 น. อ่าน 254
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเป็นนักการจัดการความรู้ที่ดี

ประกาศ 14/7/2554 15:10 น. อ่าน 220
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม จับมือกับ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุงพัฒนาหุ่นยนต์จำลองการคลอดบุตร

ประกาศ 13/7/2554 22:48 น. อ่าน 240
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี จังหวัดเหง่อาน ประเทศเวียดนาม เข้าพบ รศ.สำรวจ อินแบน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ม.นครพนม

ประกาศ 12/7/2554 12:10 น. อ่าน 243
อธิการบดี ม.นครพนม เข้าพบอธิบดีกรมการบินพลเรือน สปป.ลาว

ประกาศ 8/7/2554 13:24 น. อ่าน 230
เสวนาวิชาการ เรื่อง พฤติกรรมสุขภาพที่เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจของวัยผู้ใหญ่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม โดยการนำเสนอของ อาจารย์อุทัยวรรณ สุกิมานิล

ประกาศ 7/7/2554 16:52 น. อ่าน 226
มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี 2553

ประกาศ 1/7/2554 16:16 น. อ่าน 227
นายประยูร เทพพิทักษ์ศักดิ์ รองอธิการบดี เข้าพิธีรับเครื่องหมาย wood badge 4 ท่อน ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2554

ประกาศ 1/7/2554 15:48 น. อ่าน 239
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับGuangxi University เมืองนานหนิง ประเทศจีน

ประกาศ 25/6/2554 13:36 น. อ่าน 234
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554

ประกาศ 25/6/2554 13:32 น. อ่าน 399
โครงการอบรมหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่และแนวทางการทำผลงานทางวิชาการ

ประกาศ 20/6/2554 09:01 น. อ่าน 230
พาน้องใหม่มหาวิทยาลัยนครพนมไหว้พระธาตุพนม

ประกาศ 18/6/2554 21:14 น. อ่าน 249
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบินและมอบประกาศนียบัตรศิษย์การบินที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน (Commercial Pilot License-Aeroplan: CPL) รุ่นที่ 5

ประกาศ 13/6/2554 11:01 น. อ่าน 251
นิทรรศการ “ศาสนาสำคัญของโลก 12 ศาสนา”

ประกาศ 9/6/2554 18:06 น. อ่าน 252
เวที “คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย” มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 9/6/2554 17:33 น. อ่าน 218
อบรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 9/6/2554 16:32 น. อ่าน 230
การจัดการความรู้โดยใช้เครื่องมือ KM มาเติมเต็มงานประจำ

ประกาศ 8/6/2554 10:56 น. อ่าน 229
ประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ประกาศ 3/6/2554 10:43 น. อ่าน 223
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ก้าวแรก ก้าวใหม่ สู่รั้วมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2554

ประกาศ 3/6/2554 09:30 น. อ่าน 235
โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น

ประกาศ 31/5/2554 14:18 น. อ่าน 253
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ 27/5/2554 14:42 น. อ่าน 222
คณะกรรมการสภา ม.นพ. เลือก รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.นพ.

ประกาศ 23/5/2554 17:10 น. อ่าน 231
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยการบินนานาชาติ

ประกาศ 23/5/2554 15:26 น. อ่าน 223
วิทยาลัยการบินนานาชาติ จัดงาน Open House

ประกาศ 20/5/2554 15:05 น. อ่าน 239
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน และมอบประกาศนียบัตรแก่ศิษย์การบินที่สำเร็จการศึกษา

ประกาศ 19/5/2554 16:43 น. อ่าน 235
วันคล้ายวันเกิดอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ประจำปี 2554

ประกาศ 19/5/2554 16:35 น. อ่าน 219
พิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายสักการะแด่ “องค์บิดาของทหารเรือไทย”

ประกาศ 19/5/2554 16:26 น. อ่าน 232
นายกสภาและอธิการบดี ม.นครพนม เข้าเฝ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายทุนการศึกษา

ประกาศ 12/5/2554 10:31 น. อ่าน 232
ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ศึกษาดูงาน ม.นครพนม

ประกาศ 12/5/2554 09:50 น. อ่าน 260
การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศ 12/5/2554 09:15 น. อ่าน 225
สรุปเหรียญรางวัล cowboy games

ประกาศ 9/5/2554 12:09 น. อ่าน 224
ทีมฟุตบอล ม.นครพนม คว้าเหรียญทองแดง

ประกาศ 7/5/2554 14:39 น. อ่าน 220
สรุปเหรียญรางวัลล่าสุด ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 มหาวิทยาลัยนครพนม อยู่อันดับที่ 21

ประกาศ 6/5/2554 01:07 น. อ่าน 230
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 30

ประกาศ 2/5/2554 23:33 น. อ่าน 223
ทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยนครพนม ชนะ ทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ประกาศ 30/4/2554 23:40 น. อ่าน 222
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ประกาศ 26/4/2554 16:18 น. อ่าน 231
พิธีลงนามความมือระหว่าง ม.นครพนม กับ ม.ขอนแก่น

ประกาศ 26/4/2554 15:56 น. อ่าน 223
MOU การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ประกาศ 4/4/2554 18:09 น. อ่าน 213
QA Contest ประจำปี 2553

ประกาศ 4/4/2554 15:41 น. อ่าน 228
ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการจัดการกีฬากอล์ฟ

ประกาศ 4/4/2554 10:12 น. อ่าน 227
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

ประกาศ 4/4/2554 09:12 น. อ่าน 225
ทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยนครพนม รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นประชาชนชาย จากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

ประกาศ 9/3/2554 19:38 น. อ่าน 234
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนระดับต่ำกว่าปริญญา (ระดับอาชีวศึกษา)และการวางแผนงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประกาศ 8/3/2554 19:01 น. อ่าน 227
ม.นครพนม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ประกาศ 3/3/2554 18:03 น. อ่าน 218
ม.นครพนม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ประกาศ 3/3/2554 17:59 น. อ่าน 220
พิธีเปิดโครงการสังคีตริมโขงและNPU music festival 2011

ประกาศ 24/2/2554 11:35 น. อ่าน 221
อธิการบดีร่วมงานสัมมนา Conference on Taiwan-Thailand Education Cooperation Program

ประกาศ 21/2/2554 14:41 น. อ่าน 216
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

ประกาศ 10/2/2554 20:00 น. อ่าน 224
งานเกษตรลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 14

ประกาศ 9/2/2554 11:45 น. อ่าน 222
KM ยามเช้า

ประกาศ 3/2/2554 10:12 น. อ่าน 239
รศ.สำรวจ อินแบน นำคณะทำงาน เข้าพบรองอธิการบดี ม.แห่งชาติลาว

ประกาศ 2/2/2554 11:32 น. อ่าน 255
แถลงข่าวงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่14

ประกาศ 24/1/2554 10:43 น. อ่าน 239
พิธีปิดมหาวิทยาลัยนครพนม คัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554

ประกาศ 22/1/2554 18:51 น. อ่าน 254
พิธีเปิดมหาวิทยาลัยนครพนม คัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554

ประกาศ 12/1/2554 10:33 น. อ่าน 234
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554

ประกาศ 10/1/2554 03:58 น. อ่าน 220
แถลงข่าว ม.นครพนมคัพ ครั้งที่ 2

ประกาศ 9/1/2554 18:44 น. อ่าน 212
สวัสดีปีใหม่ 2554

ประกาศ 5/1/2554 16:46 น. อ่าน 226
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2550-2551

ประกาศ 29/12/2553 11:48 น. อ่าน 231
มอบไออุ่น สู้ภัยหนาว ให้กับน้องปีที่ 4

ประกาศ 29/12/2553 08:58 น. อ่าน 220
การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 5

ประกาศ 21/12/2553 19:15 น. อ่าน 234
กีฬานักศึกษา

ประกาศ 20/12/2553 18:10 น. อ่าน 220
พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี

ประกาศ 16/12/2553 09:28 น. อ่าน 303
5 ธันวามหาราช

ประกาศ 16/12/2553 09:21 น. อ่าน 223
Hacked By TheMasTEr Hack Team

ประกาศ 16/12/2553 09:12 น. อ่าน 256