สถาบันพัฒนาอัจฉริยภาพเด็ก ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันคณิตคิดเร็วในระดับนานาชาติ ณ ประเทศม้าลเซียประจำปีการศึกษา 2566

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย