ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและการจัดทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย