สำนักงานจังหวัดนครพนม ประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร และหนองคาย

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย