สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือต้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย+ฝรั่งเศล ประจำปี พ.ศ. 2567-2568

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย