สรรหาอธิการบดี
 

 

 

     
 
รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
ประกาศ 27/06/2560 14:34:55 น. อ่าน 50
 
   
8 ก.ค. 60 ประกาศคณกรรมการสรรหาอธิการบดี ฉบับที่ 4/2560
เรื่อง ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยนครพนม
   
ปฏิทินการดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
   


13 พ.ค. 60 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาธิการบดี ม.นครพนม
 
   
ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

   
ใบสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม
   
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อ
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
   
การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
นครพนม
   
แบบเสนอชื่อ สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
   
แบบเสนอชื่อ สำหรับส่วนราชการและองค์กรที่มีสิทธิ์เสนอชื่อ
   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2557
   
 
 

:: ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสาร โดย...งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ::