สถานที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม