การแต่งกายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนครพนม

กำหนดการจองชุดครุยวิทยฐานะ

วิธีการจองชุดครุยวิทยฐานะ

บัณฑิตและมหาบัณฑิต สามารถทำการจองชุดครุยฯ จากร้านที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น โดยมี 2 ช่องทาง  ได้แก่
1.  จองออนไลน์ผ่านระบบลงทะเบียนบัณฑิต ฯ ที่เมนู จองชุดครุย
    จองได้ตั้งแต่  :  วันที่ 15 กันยายน 2565 - 15 พฤศจิกายน 2565
    การชำระเงิน   :  ชำระเงินออนไลน์ที่ระบบ ฯ ผ่าน QR Code (โดยชำระเต็มจำนวนเท่านั้น)

2.  จองและชำระเงินด้วยตนเอง ที่อาคารเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม ชั้น 1 (ข้างศาลจังหวัดนครพนม)
    จองได้ตั้งแต่  :  วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น.
    การชำระเงิน   :  ชำระเงินเต็มจำนวน ณ อาคารเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม ชั้น 1 (ข้างศาลจังหวัดนครพนม)

ราคาชุดครุยวิทยฐานะ

ระดับ  ราคา (บาท)

ค่าประกันความเสียหาย (บาท)

ยอดที่ต้องชำระ (บาท) 
ปริญญาตรี  (เช่าชุด) 750 700 1,450
ปริญญาตรี  (ตัดใหม่) 2,000 - 2,000
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (เช่าชุด) 750 700 1,450
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ตัดใหม่) 2,000 - 2,000
ปริญญาโท  (เช่าชุด) 850 700 1,550
ปริญญาโท  (ตัดใหม่) 2,100 - 2,100

**หมายเหตุ**
1.  กรณีเช่าชุด จะได้รับเงินค่าประกันความเสียหายคืน 700 บาท  เมื่อบัณฑิตนำชุดครุยมาคืนในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
2.  กรณีจองและชำระเงิน ณ  อาคารเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม บัณฑิตสามารถให้ญาติพี่น้องหรือเพื่อน มาชำระเงินได้ตามกำหนดการที่แจ้งไว้
3.  หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุมาลี วงศิลา ที่หมายเลข 065-2961922 (ในวัน-เวลาราชการ)

การรับชุดครุยวิทยฐานะ

รับชุดครุยวิทยฐานะที่อาคารเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม ชั้น 1 (ข้างศาลจังหวัดนครพนม) ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

การคืนชุดครุยวิทยฐานะ

คืนชุดครุยวิทยฐานะที่อาคารเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม ชั้น 1 (ข้างศาลจังหวัดนครพนม) ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

" หากมหาวิทยาลัยนครพนมตรวจพบว่าบัณฑิตและมหาบัณฑิต  มีการตัดชุดครุยวิทยฐานะกับร้านอื่นที่ไม่ใช่ร้านที่มหาวิทยาลัยนครพนมกำหนด  และชุดครุยวิทยฐานะที่ตัดมาไม่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนครพนม  แล้วบัณฑิตกับมหาบัณฑิตไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้  ทางมหาวิทยาลัยนครพนมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น "

ข้อมูลจาก ... ฝ่ายรับจองชุดครุย ฯ