สื่อประชาสัมพันธ์

การตรวจคัดกรองโควิด-19

ตัวอย่างการถ่ายภาพผลตรวจ ATK

กำหนดการฝึกซ้อมฯ

ลำดับการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต