NPU CHANNEL : NPU SPECIAL

  • Home
  • NPU CHANNEL : NPU SPECIAL
  • สู่เส้นชัยวัยเกษียณ ด้วยความเพียรที่ภาคภูมิ : อาจารย์เหรียญทอง ไชยสุระ

สู่เส้นชัยวัยเกษียณ ด้วยความเพียรที่ภาคภูมิ : อาจารย์เหรียญทอง ไชยสุระ

นายปิติพงษ์ เหล่าหงษ์สา 2023-09-21 13:03:52 86

วีดีโอเชิดชูเกียรติ"ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม" ประจำปี 2566 อาจารย์เหรียญทอง ไชยสุระ ตำแหน่ง ผู้สอนวิชาชีพ ระดับ 2 สังกัด คณะเกษตรและเทคโนโลยี วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 15 ตุลาคม 2505 ภูมิลำเนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม วันบรรจุ วันที่ 16 ธันวาคม 2531 วุฒิการศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุเทนพัฒนา รวมอายุราชการ 35 ปี


VIDEO


HOT LINK