รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำส่งโครงการมหาวิทยาลัยเสมือนจริง (Virtual University) มหาวิทยาลัยนครพนม

มนพ. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำส่งโครงการมหาวิทยาลัยเสมือนจริง (Virtual University) มหาวิทยาลัยนครพนม

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-09-22 19:08:57 4,870

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการมหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปรัชญา ธงพานิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการศึกษาสมัยใหม่ เข้าพบนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เพื่อนำส่งโครงการ ”มหาวิทยาลัยเสมือนจริง (Virtual University) มหาวิทยาลัยนครพนม” เข้าบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดฯ พ.ศ.2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (เพิ่มเติม) ณ​ ศาลากลางจังหวัดนครพนม


ภาพ/ข่าว: งานเลขานุการผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี

HOT LINK