รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ลงพื้นที่โรงเรียนอุเทนพัฒนาเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ม.นครพนม ลงพื้นที่โรงเรียนอุเทนพัฒนาเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

นายฉัตรชัย โกพลรัตน์ 2023-09-22 18:25:22 102

ม.นครพนม ลงพื้นที่โรงเรียนอุเทนพัฒนาเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 

วันที่ 20 กันยายน 2566 งานรับเข้าและแนะแนวนักศึกษา กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  พร้อมบุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบด้านงานรับเข้าและแนะแนวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนมจากคณะ/วิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมจัดบูธกิจกรรมหลักสูตร ณ โรงเรียนอุเทนพัฒนา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โดยได้มีกิจกรรมการแนะแนวหลักสูตรการศึกษาของแต่ละคณะ/วิทยาลัย พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบปะ พูดคุย หรือสอบถามเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละหลักสูตรกับเจ้าหน้าที่และคณาจารย์ประจำแต่ละบูธกิจกรรม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการตอบคำถาม การเล่นเกม เพื่อลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย


ภาพ/ข่าว : ฉัตรชัย โกพลรัตน์

HOT LINK