รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าตรวจเยี่ยมและพบปะพูดคุยกับผู้บริหารและบุคลากร ม.นครพนม

ศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าตรวจเยี่ยมและพบปะพูดคุยกับผู้บริหารและบุคลากร ม.นครพนม

นายไชยา สอนไชยา 2023-09-22 15:25:07 4,664

วันที่ 22 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าตรวจเยี่ยมและพบปะ พูดคุยกับผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการและคณะเกษตรและเทคโนโลยี

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ได้ร่วมพูดคุยและรับฟังปัญหา อุปสรรคต่างๆในการทำงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขในการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม นอกจากนั้นได้มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของแต่ละคณะและวิทยาลัย เช่นการใช้ soft power ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่นักศึกษาที่สนใจ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การวิจัยและการบริการวิชาการให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครพนม

ภาพ: ไชยา สอนไชยา

ข่าว: ผศ.ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา

HOT LINK