รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • รก.อธิการบดี ม.นครพนม ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมและความเรียบร้อยสนามกีฬา NPU Sport Complex

รก.อธิการบดี ม.นครพนม ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมและความเรียบร้อยสนามกีฬา NPU Sport Complex

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-09-21 18:07:19 290

วันที่ 21 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ลงพื้นที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยนครพนม (NPU Sport Complex) เขตพื้นที่มรุกขนคร ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม เพื่อตรวจสอบความพร้อมและความเรียบร้อยของสนามกีฬา


ภาพ/ข่าว : งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK