รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ประชุมหารือแนวทางการจัดการเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม (0.2)

ม.นครพนม ประชุมหารือแนวทางการจัดการเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม (0.2)

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-09-21 17:07:37 920

วันที่ 21 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานประชุมหารือร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อกำหนดทิศทางการจัดการเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม (0.2) ตามที่ได้มอบนโยบายการบริหารงานแก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

โดยที่ประชุม วันนี้ได้มีการพูดคุยหารือถึงแนวทางการจัดการเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม (0.2) เพื่อให้เกิดความยุติธรรม และเป็นที่พอใจกับทุกฝ่าย ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ได้มอบหมายให้ทางสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนม จัดทำแผนประชาพิจารณ์กับประชาคมชาวมหาวิทยาลัยนครพนม โดยจะเริ่มจัดเวทีไปยังทุกคณะ/วิทยาลัย ประมาณต้นเดือนตุลาคม 2566 เพื่อให้ประชาคมหรือผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งกรอบการดำเนินงานจะต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ก่อนที่จะมีการสรุปผลเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมในวันที่ 18 ตุลาคม 2566 และคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันดังกล่าวด้วย

ภาพ/ข่าว : พัฒนะ พิมพ์แน่น

HOT LINK